Het Monsanto Tribunaal in perspectief

Agelopen weekend stond Monsanto terecht in een ‘mock tribunal’: 30 getuigen getuigden voor gerenommeerde rechters, maar in een rechtbank die geen jurisdictie heeft. Er was namelijk geen ander wettelijk orgaan waar deze slachtoffers terecht konden. Het Monsanto tribunaal zal een ‘advisory opinion’ opleveren, ‘legal tools’ die toekomstige slachtoffers in ieder geval handvaten geeft om hun recht te halen:

Het Monsanto Tribunaal als voorbeeld voor het Internationaal Gerechtshof.

 

In de nabije toekomst zal vernietiging van de natuur kunnen leiden tot de internationale vervolging van regeringen en individuen wegens misdaden tegen de mensheid. De VN-rechtbank in Den Haag  (ICC, International Criminal Court, heeft sinds de oprichting in 2002 vooral zaken over genocide en oorlogsmisdaden behandeld. Tot nu toe zijn er geen grote misdaden tegen het milieu onderzocht. Het ICC liet recent weten dat het ook aandacht zal besteden aan misdaden die leiden tot “schade aan het milieu”, “uitbuiting van grondstoffen” en “illegale onteigening van land”.

Dit is een interessante ontwikkeling waarover onlangs een artikel in The Guardian verscheen. In September 2016 verklaarde het Internationaal gerechtshof dat het niet zo is dat het zijn jurisductie uitbreidt maar dat het bestaande overtredingen zoals misdaden tegen de menselijkheid  in een bredere context gaat behandelen.  Misdaden in vredestijd zoals ondervoeding, land-grabbing, milieuschade en vervuiling van natuurlijke bronnen zullen ook worden behandeld. Het Monsanto Tribunaal is mogelijk een goede voorbereiding voor een grote rechtszaak bij het ICC. Uitspraak van het Monsanto Tribunaal volgt op zijn vroegst op 10 december (dag van de Rechten van de Mens) maar het kan ook later worden.

donaties zijn nog zeer welkom: zie Monsanto, donaties

 De Bayer-Monsanto fusie

 

 Bayer’s overname-voorstel zal geen negatieve gevolgen hebben voor het Monsanto Tribunaal. Ten eerste zal de koop niet zomaar geaccepteerd worden. En zelfs als dit wel gebeurt, zal deze pas ergens in 2017 plaats vinden. Belangrijker is dat wanneer de rechters van het tribunaal in december uitspraak doen, die ook betrekking zal hebben op alle agribusiness bedrijven (inclusief Bayer). Daarnaast is de fusie van deze giganten volgens analisten geen teken van macht maar juist van zwakte.

Volgens de Jacob Bunge, journalist van de Wall Street Journal blijkt uit  deze fusie en ook de fusie van Dow en Dupont en de onlangs goedgekeurde fusie tussen   ChemChina-Syngenta , dat deze bedrijfstak in de problemen zit.

“De dominantie van GMO gewassen staat onder druk’, schreef Bunge. Hij interviewde een boer uit Ohio die hem zei: ‘De prijzen die we nu moeten betalen voor Biotech zaden kunnen we nooit terugverdienen’. Afgelopen lente betaalde hij voor een zak sojabonen  $85, bijna vijf keer zo veel als 20 jaar geleden. Volgende lente gaat hij besparen door non-biotech zaad voor graan en soja te zaaien. 

Nu boeren biotech zaden links laten liggen en de consumenten wereldwijd in de gaten krijgen wat giftige stoffen zoals glyfosaat (Monsanto) en neonicotinen (Bayer) teweeg brengen lijken de ‘Gene Giants’ te denken dat ze groter en machtiger moeten worden om nog de baas te kunnen blijven spelen over boeren, regeringen, wetenschappers en de media. De fusie is nog niet goedgekeurd maar dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. De gehate naam Monsanto zal verdwijnen. Maar de praktijken waarschijnlijk niet. Aldus het artikel van ‘Organic Consumers’