Handboek ‘Voedsel en landbouw van 2010 naar 2013 en verder’

Platform ABC heeft voor Kamerleden informatie verzameld (11 blz ) die o.a. de keuzes die dit jaar gemaakt moeten worden helder uiteenzet. Onderwerpen:   1 Kortere ketens, duurzame landbouw.  / 2 en 3: Het huidige Europese beleid  / 4  Voorstellen van een aantal Europese groepen / 5  voedselsoevereiniteit / 6   petitie  / 7  Europees beleid t.a.v. ontwikkelingslanden, en kritiek daarop van CSO’s. / 8   korte berichten                                                                              

 Zie hier voor Handboek voedsel en landbouw van 2010 naar 2013 en verder

De brochure gaat naar Tweede kamer Leden en andere belangstellenden en een aangepaste versie dient als achtergrondmateriaal voor de bijeenkomst op 8 oktober.