Het Europees zuivelbeleid: gezamenlijke verklaring van EC Via Campesina en de European Milk Board

Op 15 Maart zal James Nicholson, lid van het Europees parlement, zijn verslag over de zuivel-plannen van de Commissie aan de landbouwcommissie van het Europees parlement presenteren. Zowel de Europese tak van Via Campesina als de European Milk Board willen er dringend op wijzen dat de amendementen die Nicholson voorstelt nog in de verste verte geen beter functionerende zuivelmarkt tot stand zullen brengen, met eerlijke prijzen voor de producenten.

Naar de mening van allebei de Europese organisaties is een actieve betrokkenheid van de EU’s politieke autoriteiten essentieel voor de vormgeving en de uitvoering van het EU zuivelbeleid. Het uiteindelijke doel van welke maatregel dan ook moet zijn dat marktvervormingen in de teokomst vermeden worden, terwijl zuivelproducenten een makrtprijs moeten kunnen verdienen die hun kosten dekt. Een effectieve aanbodregulering voor de hele markt is een voorwaarde voor het bereiken van deze doelen.

Andere belangrijke doelen  die het Europees beleid moet nastreven zijn transparantie en een eerlijke verdeling van de winstmarges over de voedselketen. Contracten tussen producenten en  verwerkers kunnen alleen wettelijk acceptabel zijn als ze minstens de gemiddelde productiekosten in de EU als maatstaf nemen.

Contacts:

EMB : Romuald Schaber (DE) : + 49 1603524703

Sonja Korspeter (DE,FR,EN) + 49 1786021685

Silvia Däberitz (DE, EN, ES) + 49 17638098500

ECVC : Isabel Vilalba (ES,EN) + 34 608905444

Josian Palach (FR) + 33 671344902

Xavier Delwarte (FR,EN) + 32 476 423902

Gérard Choplin (FR,EN,DE) + 32 473257378

EMB : Bahnhofstraße 31 59065 Hamm, Germany office@europeanmilkboard.org, tel : +49 2381

4361200; www.europeanmilkboard.org

ECVC : rue de la Sablonnière 18, 1000 Brussels,