Het Nyeleni Forum voor voedselsoevereiniteit nadert snel……

[ABC-bericht] Wij als Nederlandse ‘delegatie’ (10 mensen) zijn druk met de voorbereidingen voor het Forum in Oostenrijk dat op di. 16 augustus begint. Er zijn o.a. mensen bij van Platform ABC, van ASEED en van NVLV (Netwerk voor vitale Landbouw en voeding). We nemen spullen mee (ook aanschouwelijk materiaal) over waar we hier mee bezig zijn en bereiden ons voor op de werkgroepen.

Opgave is nog mogelijk.

Voor de thuisblijvers: je kunt nog doorgeven wat je ons mee wil geven. Misschien zijn er nog inspirerende projecten te melden? Info wel liefst in het engels.  Spullen kunnen ook misschien nog mee, na overleg, liefst langsbrengen in Nijmegen of Amsterdam.

Hieronder het persbericht dat gisteren de deur uit ging. En hier de (engelstalige)  info-bijlage bij het persbericht, met aan het eind meer info overde nederlandse afvaardiging, in het Nederlands.

Zie ook eerdere berichtgeving op deze site (https://aardeboerconsument.nl/wp/nog-een-uitnodiging-16-21-aug-nyeleni-forum-in-Oostenrijk), en zie op deze site in ‘leeshoek’ info over voedselsoevereiniteit. In de kern gaat voedselsoevereiniteit om de mogelijkheid zelf te bepalen wat voor voedsel je produceert en eet en op welke wijze je je voedsel produceert en distribueert. Hierbij kan het zowel gaan om het schaalniveau van een gemeenschap of dorp of om een hele regio of een heel land. Het begrip voedselsoevereiniteit omvat een kritische analyse van het neoliberale beleid en biedt een geheel andere visie van waaruit de voedselproductie kan worden vormgegeven. Aan die visie werd al gewerkt tijdens het eerste Nyéléni Forum dat in 2007 in Mali plaatsvond. In augustus in Krems zal de beweging voor voedselsoevereiniteit in Europa vorm krijgen.

We houden je op de hoogte!

Tijdens het forum zullen we op cdeze site berichten plaatsen.

 

PERSBERICHT       Amsterdam 1 augustus 2011

Aankondiging en uitnodiging voor de MEDIA voor het Nyéléni Europa Forum voor Voedselsoevereiniteit

Het eerste Europese Forum voor Voedselsoevereiniteit zal plaatsvinden in Krems in Oostenrijk, van 16 tot 21 augustus 2011.

Boeren, sociale bewegingen, consumentengroepen en burgerbewegingen komen in Krems bij elkaar met het doel een beweging voor
voedselsoevereiniteit in Europa te versterken, verbreden en organiseren. Er worden meer dan 500 vertegenwoordigers uit 40
Europese landen verwacht.

Ook vanuit Nederland zal een kleine delegatie van tuinders, studenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
naar Oostenrijk afreizen om deel te nemen aan de workshops en discussies. Deze ervaringen zullen ook de beweging in Nederland die
zich in zet voor een sociale en gezonde landbouw inspireren en een stapje verder helpen.

De voorbereidingen zijn al meer dan een jaar aan de gang, want de organisatoren willen vooral een transparant en ‘bottom-up’ proces.
Vijf dagen lang zullen de vertegenwoordigers uit de verschillende landen gezamenlijk definiëren wat voedselsoevereiniteit betekent in
Europa, onderzoeken wat de uitdagingen en hindernissen zijn, en samen de strategieën bepalen die ervoor moeten zorgen dat
voedselsoevereiniteit werkelijkheid wordt in Europa.

De voedselcrisis heeft te maken met de huidige financiële, economische en sociale crisis, en met de milieu-, klimaat- en
energiecrisis. De landbouw, een sector op een sleutelpositie, is een deel van de oplossing maar het huidige beleid gaat de verkeerde kant op. Het begrip voedselsoevereiniteit omvat nu een kritische analyse van het neoliberale beleid en biedt een geheel andere visie van waaruit op internationaal, regionaal en lokaal vlak de voedsel- en landbouwproductie kan worden vormgegeven. Aan die visie werd al gewerkt tijdens het eerste Nyéléni Forum dat in 2007 in Mali plaatsvond. Dit jaar zal de beweging voor voedselsoevereiniteit in Europa vorm krijgen.

*****************************
* Journalisten worden hartelijk uitgenodigd het proces mee te maken; neem als je dat wil contact op met krems@aseed.net.

* Inlichtingen w.b. de delegatie vanuit Nederland bij Flip Vonk (ASEED, 020-6682236),  of Greet Goverde (Platform
Aarde Boer Consument, 024-3443678).

* Ook vertegenwoordigd in de delegatie zijnde coöperatie  Oregional en het Netwerk voor Vitale Landbouw en Voeding

* Zie voor meer info over het Forum de bijgevoegde attachment en
kijk op  www.nyelenieurope.net