CETA: het wordt spannend in de Tweede Kamer

Komt het breed gedeelde verzet tegen het CETA verdrag met Canada ook tot uiting in het debat en de stemming in de Tweede Kamer? Het ziet er redelijk goed uit, maar de CU houdt de kaarten nog tegen de borst. Dan moet het verdrag waarschijnlijk in januari of februari ook nog door de Eerste Kamer, waar PvdA al kleur heeft bekend, waardoor er daar een meerderheid tegen CETA is.  In de Tweede Kamer is het nog niet zo ver. Om onbekende redenen heeft ChristenUnie het debat uitgesteld tot januari. ( Hun jongerenafdeling Perspectief heeft zich vandaag negatief uitgesproken tegen CETA binnen een opinieartikel in het Nederlands Dagblad.) Ook de SGP die eerst fel tegen was, is nu opeens veel minder zeker.

We hebben er in elk geval ons best voor gedaan, zie de  berichten van 10 en 11 oktober op deze website.  En zie het bericht van 14 oktober over het de uitzending van Buitenhof waar ‘onze’ Keimpe van der Heide (NAV) en Hans Geurts (NMV) in debat gingen met Jesse Klaver; ze vonden elkaar in het verzet tegen het vrijhandelsverdrag. Een dag later verklaarde ook PvdA zich tegenstander van CETA.

Op 24 november beweerde Sigrid Kaag op dezelfde plek dat er echt geen ongelijke standaarden w.b. voedselveiligheid zijn tussen Canada en Europa. Dat klopt echter niet, want de EU staat minder residuen van pesticiden (Maximum Residue Levels) toe op haar voedsel dan Canada. Lianne Ploumen (PvdA) heeft in de tijd dat ze nog minister was al toegegeven; volgens haar kan het EU-niveau omhoog richting Codex. Dat is dus  een aantoonbare achteruitgang van voedselveiligheid. Ook is het risico op import van hormoonvlees groot, omdat hormonen niet aantoonbaar zijn in vlees als de toediening een maand voor de slacht wordt gestopt. De standaarden op gebied van milieu en dierenwelzijn liggen ook veel lager in Canada. Op dit gebied mogen er geen eisen worden gesteld aan importproducten. Dus op al deze gebieden betekent dit een oneerlijke concurrentie voor Europese veehouders en akkerbouwers. Willen we een klimaatbeleid of een handelsbeleid?

Op 26 november ging Guus Geurts, de coördinator van de TTIP, CETA en landbouw-coalitie in debat over CETA bij BNR Nieuwsradio (vanaf minuut 22).

Het verzet wordt groter, ook in het EU parlement (zie foto, met dank aan NRC, en zie het artikel in de NRC waarin een juriste pleit voor een fundamentele hervorming van vrijhandels- en investeringsverdragen). 

Nederland is een van de weinige landen waar het in het parlement komt, de meeste landen zijn al akkoord gegaan met het verdrag dat al ‘voorlopig’ in werking is getreden. Ook vanuit het buitenland kijkt men met spanning naar hoe er in Nederland gestemd gaat worden; er worden momenteel handtekeningen verzameld in ‘the global south’ onder a global call to vote against CETA  een oproep aan ons parlement om tegen te stemmen.

Hier de bladzijde over ‘stop CETA’ van Milieudefensie. ,waar je nog steeds je stem kunt laten horen.