Hetty Doeze Jager geridderd voor haar werk voor Landelijke Boerinnen Belangen

25 april werden ook aan Overbetuwse inwoners koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook aan Hetty Doeze, een van de ’trekkers’ in de afgelopen 25 jaar van Landelijke Boerinnen Belangen.  ( In het rapport ‘In de voetsporen van de kritische boerin’ werd onlangs daarop teruggeblikt)

Hier de speech van de burgemeester: Vrijdag 29 april 2011

Mevrouw H.P.A. (Hetty) Doeze Jager – Heesbeen
U bent een groot deel van uw leven nauw betrokken geweest bij de sociaal-economische
problematiek van boeren- en tuindersgezinnen en andere zelfstandigen.
Naast uw werk op de boerderij heeft u zich sinds begin jaren ’90 ingezet als vrijwilliger voor de
belangen van de agrarische sector. Uw opleiding en deskundigheid in uw werk heeft u op vakkundige
wijze uitgedragen. Behalve al uw vrijwilligers- en adviseurswerk heeft u jarenlang de zorg op zich
genomen van uw schoonmoeder.
In de ondersteuning van uw voordracht komt duidelijk uw deskundigheid op het gebied van landbouw,
boeren en tuinders naar voren. Met uw deskundigheid adviseerde u diverse landelijke instellingen. Zo
ook ministers van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
Ook steunde en adviseerde u boeren en tuinders in moeilijke perioden zoals tijdens de varkens- en
vogelpest. Regelmatig vulde u uw vrije tijd met inzet voor agrarische gezinnen en probeerde u
oplossingen te vinden voor hun problemen. Uw kennis en begrip werden zeer gewaardeerd.
Naast uw vrijwilligers- en adviseurswerk bent u auteur van twee boeken ‘Zij wil vooruit’ en ‘Veertien
levensverhalen van boeren en tuinders’.
Gezien uw langdurige inzet voor diverse landelijke stichtingen en instellingen, waarbij u niet
alleen diverse bestuursfuncties vervult of vervulde maar ook optreedt als adviseur, wil ik u met
genoegen de Koninklijke Onderscheiding opspelden die hoort bij de benoeming tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.