Hoge verwachtingen van (Europa-brede) Milk Marketing Observatory

Voorzitter Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board (DDB) was als vicevoorzitter van de European Milk Board (EMB) aanwezig bij de kick-off meeting van de nieuwe Europa-brede Milk Marketing Organisation en is zeer positief gestemd.  Dit kán ervoor gaan zorgen dat de boeren een kostendekkende prijs gaan krijgen.

“De commissie wil een nieuwe databank inrichten. Belangrijk is dat niet alleen data worden verzameld over bijvoorbeeld prijzen, marges, productie, voorraden en handel, maar dat er van de permanente leden zoals van ons een analyse van deze cijfers wordt verwacht met aanbevelingen, waarop de Europese Commissie handelend op zal kunnen treden”, aldus Van Keimpema.

De EMB zal in de toekomst, zoals alle permanente leden van de MMO, twee vaste zetels in het MMO bekleden. De nieuwe GLB Verordening stelt de Commissaris in tijden van crisis in staat om dwingende maatregelen over alle partijen heen (inclusief de Mededingingsautoriteit) aan de lidstaten op te leggen om het volume aan melk te beperken. Productiebeheersing dus. Op onze vraag: Op welke manier? De quota’s worden juist in het voorjaar van 2015  afgeschaft! antwoordde Sieta: Dat is nog niet duidelijk, dat heeft de Commissie ook erkend, daar moet nog een methode voor worden gevonden. Het zal vast een referentie van een voorliggende periode worden, bijv. relateren aan de hoeveelheid melk van het voorgaande jaar. Ons voorstel als EMB was een vrijwillige maatregel waarbij melkveehouders in kunnen schrijven om tegen vergoeding minder melk aan te leveren. De Commssie heeft nog diverse potjes die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden. We zijn nog metalternatieven bezig.

De EMB vroeg bij de presentatie van het MMO of er een mogelijkheid is om de productiekosten voor de melkveehouders tot een vast onderdeel te maken. Dit om de marktsituatie te kunnen beoordelen. Door de woordvoerder van de Europese Commissie werd benadrukt dat dit absoluut de bedoeling is. De EMB zal de door haar uitgewerkte methode voor kostprijsberekening van een liter melk ter beschikking stellen zodra die eind juni klaar is.

Deze nieuwe aanpak zal de daadkracht en besluitvorming op basis van analyses van de ontwikkelingen op de zuivelmarkt ten goede komen. De eerste werkvergadering van de MMO staat gepland op 27 mei.

De ‘stakeholders’ kunnen ieder 2 leden aanleveren, naast de EMB zijn dat Ceja (Jonge boeren zoals NAJK), ECVC (Via Campesina), Eurcolait, Copa, Cogeca (LTO is lid van COPA/COGECA), EDA en Eurocommerce. Ieder heeft hetzelfde gewicht in de MMO. Er is ook nog een Adbvisory Board, daarin kan elk land een lid afvaardigen. 
 

 

De European Milk Board waarvan Sieta vice-voorzitter heeft hier de afgelopen jaren keihard voor gewerkt. DEze AMB is mede tot stand gekomen dankzij ‘onze’ NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond).  De vele acties die mede door de NMV en de DDB de afgelopen jaren zijn gevoerd en het intensieve lobbyen voor een behoorlijke prijs voor de melkveehouder hebben dus toch resultaat gehad!  Nu nog de uitwerking…..

Meer informatie is te vinden op de website van de  Milk Market Observatory

Grotendeels overgenomen uit de Koebont, ledenblad van de NMV