IATP brengt kritisch rapport over carbon farming (koolstoflandbouw) naar buiten

Corporate partners in a net-zero initiative at COP27, Sharm el-Sheikh, Egypt, 2022 – Foto:IATP

Het Institute for Trade and Agricultural Policy publiceerde een kritisch rapport over carbon farming, met de titel “Koolstoflandbouw: hoe grote bedrijven de koolstofopslag-agenda van de EU sturen”. Uit hun inleiding hierbij:
“Koolstoflandbouw” – voornamelijk koolstofvastlegging in land sinks, zoals bossen of bodems – is een nieuw modewoord geworden in recente klimaatdebatten, en de Europese Commissie promoot koolstoflandbouw als een belangrijke oplossing in het komende certificeringskader voor koolstof opslag binnen de Europese Unie (EU). Dit rapport laat zien dat “koolstoflandbouw” deel uitmaakt van een snelgroeiende bedrijfsagenda die wordt gepusht door grote vervuilers zowel de landbouw als de fossiele brandstofindustrie. Het speelt een cruciale rol in de nett-zero-beloftes door het multinationale bedrijfsleven, gebaseerd op de aanname dat de aanhoudende en zelfs toegenomen uitstoot van bedrijven kan worden gecompenseerd door koolstof te verwijderen uit de atmosfeer, met name door CO2-compensaties te kopen. Vervuilende bedrijven zien het nieuwe kader als een enorme kans om grote hoeveelheden koolstofkredieten te genereren om te kunnen doorgaan met uitstoten en de dringend noodzakelijke emissiereducties verder te vertragen. Het EC-kader zal waarschijnlijk de handel in koolstoflandbouwkredieten op vrijwillige basis mogelijk maken. koolstofmarkten en zelfs de integratie mogelijk in door de overheid beheerde nalevingsprogramma’s in 2030.”