Nieuwe oplossingen
Inerviewer: “Maar hoe krijg je weer zoveel mensen de landbouw in?”

Meino: “Heel veel dingen van nu kunnen dan niet meer. De hele maatschappij moet immers naar een veel lager gebruik van fossiele brandstoffen. We krijgen weer een meer agrarische maatschappij. Mensen die nu bij toeleveranciers werken, kunnen weer terug de landbouw in. In de stad zijn veel mensen die verbinding zoeken met hun voedsel. Je ziet dat de opleiding Stadslandbouw veel mensen trekt. Het werk zal anders zijn dan vroeger. De oude machines van onze grootvaders zijn niet doorontwikkeld. Als je er in Wageningen en Delft onderzoekers en studenten op zet, komen er nieuwe oplossingen, zodat we onze ruggen niet hoeven te verslijten.”

We hebben nog 20 jaar tot 2040. In die 20 jaar kun je veel investeringen afschrijven. Meino: “De huidige BD-landbouw is niet duurzaam. Vooral de grote bedrijven zijn heel afhankelijk van fossiele energie, dus ook BD-bedrijven moeten nog ingrijpend veranderen. Maar ze lopen wel voorop.”

Het hele rapport De Duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040 is online te lezen via http://edepot.wur.nl/449448