In de luwte van ‘Parijs’: rijke landen slaan hun slag tijdens de WTO vergadering in Nairobi

rote bedrijven, en de rijke landen die hun belangen verwoorden, willen tijdens de  ministersvergadering in Nairobi, (15-18, 20 december 2015 ) de WTO nog erger maken dan hij al is.

Ze willen de opdracht om aan ontwikkeling te werken voor onbepaalde tijd uitstellen en in de plaats daarvan een wensenlijstje van de bedrijven inbrengen,  dat rechtstreeks uit de vrijhandelsverdragen komt. Ontwikkelingslanden hadden meer nationale beleidsruimte gevraagd voor hun eigen landbouw, industrie en duurzame ontwikkeling, maar ze moeten nu toestaan dat ‘vrije’ buitenlandse investeringen en aanbestedingen;  de beknotting van staatsbedrijven; de verplichte verlaging van imorttarieven etc. in de WTO worden opgenomen 

The ‘Doha Agenda’ (deze WTO ronde) is sowieso ontoereikend voor de veranderingen die nodig zijn, maar op dit cruciale moment proberen de rijke landen de WTO nog verder de verkeerde kant op te sturen.

In plaats van deze agenda zouden de WTO-belemmeringen voor voedselsoevereiniteit moeten worden opgeheven. Landen zouden bijv. het recht moeten krijgen om voedselvoorraden aan te leggen (wat nu niet mag), en er zouden uitzonderingen gemaakt moeten worden voor de ontwikkelingslanden w.b. de handelsregels (‘special and differential treatment’) , wat de ontwikkelingslanden en de ngo’s die hen steunen al jaren vragen. Ook wil men er de ‘Singapore issues’ weer in fietsen: ‘vrije’ investeringen, verplichte ‘internationale’ aanbestedingen, kortom de WTO komt meer in lijn met vrijhandelsverdragen, die al eerder door de ontwikkelingslanden afgewezen waren.

Meer dan vierhonderd groepen, vooral uit de ontwikkelingslanden maar ook westerse groepen zoals Platform ABC hebben een protestbrief gestuurd en zullen zich op de conferentie laten horen. 

Hier de volledige brief van ontwikkelingslanden en NGO’s

 

Update 4 januari 2016:

Deborah James meldt in de Huffington Post: Afrikaanse leden en vertegenwoordigers van de Minst ontwikkelde landen werden weer van de belangrijkste onderhandelingen uitgesloten. De V.S. verzette zich hevig tegen voorstellen van twee derde van de leden van de WTO, en de uitkomst was dat die gewoon werden genegeerd. In plaats daarvan werd er door de V.S. een verlanglijstje ingediend waar weer punten opstonden die tijdens eerdere rondes al afgwezen waren door de ontwikkelingslanden…………De WTO en het wereldhandelssysteem zouden zo snel mogelijk moeten veranderen.

 

Third World Network:

China, India en Zuid Afrika moeten samenwerken en andere ontwikkelende landen  vooral in Azië en Afrika mobiliseren tegen de neo-mercantilistische aanval door de V.S, en de EU. Dat kan nog tijdens de hierna volgende procedurele vergaderingen in Genève. Er is nog een kansje dat deze ’trekkers’ nog wat kunnen redden als zij hun stem onthouden in de vergaderingen waar bij consensus moet worden beslist.  Maar dat ligt niet in de lijn der verwachtingen.

(In de WTO gebeurt de besluitvorming in beginsel bij consensus, maar als er wordt gestemd, dan gebeurt dit met een gewogen stemming  – op basis van de grootte van de economie –  meestal om machtiger staten te beschermen tegen dominantie door een meerderheid van kleinere staten.)