Input verkiezingsprogramma’s NAV en Sectortafel Akkerbouw Vollegrondsgroente en Bollen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) – aangesloten bij Platform Aarde Boer Consument – vindt het spijtig dat de  inspanningen van heel veel partijen niet hebben geleid tot een landbouwakkoord. Zij zien wel bouwstenen om verder uit te werken met de deelnemers aan de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Bollen. Zie het artikel: Concept Landbouwakkoord: bouwstenen voor vervolg

Ze kwamen tot een gezamenlijke verklaring ‘De Akkerbouw-, Vollegrondsgroente- en Bloembollensector willen vooruit!’.
In aansluiting op dit brede statement heeft de NAV nog aantal extra punten op het gebied van markt- en prijsbeleid en inkomen opgesteld binnen het pamflet ‘Toekomst voor de Nederlandse akkerbouw!‘.
Dit is gebaseerd op hun toekomstvisie uit 2020. Zie hiervoor en andere artikelen hierover: http://www.nav.nl/thema/themagroep-1/toekomstvisie-nav-2020/

Beide verklaringen werden naar de politieke partijen gestuurd als input voor hun verkiezingsprogramma richting Tweede Kamerverkiezingen in november.