Inspirerende verklaring Eur. Coordination Via Campesina (ECVC) over Europese boerenprotesten – Kritiek op strategische dialoog Von der Leyen

Foto: Boerenprotest Den Haag, 1 oktober 2019 © Guus Geurts

Vandaag publiceerde European Coordination Via Campesina een verklaring rond de demonstraties van boeren Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen.
Engelse verklaring (zie volledige Nederlandse vertaling hieronder): https://www.eurovia.org/press-releases/rejection-of-free-trade-agreements-and-the-demand-for-a-decent-income-are-at-the-heart-of-farmers-mobilisations-in-europe/

Ze leggen in tegenstelling tot de verslaglegging in de Nederlandse media wél het verband met vrijhandelsverdragen zoals EU-Mercosur, die leiden tot oneerlijke concurrentie, en de lage en onstabiele prijzen aan boeren. Dit mogelijk gemaakt door decennia van neoliberaal beleid sinds het Europese landbouwbeleid (GLB) werd afgestemd op WTO-afspraken in 1992. Deze te lage prijzen maken het voor boeren steeds lastiger om aan de steeds hogere milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen.

Ook spreekt ECVC zich uit tegen rechts-extreme politieke partijen die de protesten willen kapen door ‘klimaatverandering te ontkennen, op te roepen tot verlaging van de milieunormen en met de vinger te wijzen naar arbeidsmigranten op het platteland.’

De Franse boerenorganisatie Confederation Paysanne komt met een vergelijkbare boodschap naar buiten en eist ook: een einde aan vrijhandelsverdragen en een eerlijk boereninkomen.

Kritiek op strategische dialoog Von der Leyen
Helaas blijft het achterliggende handelsbeleid en GLB veelal onbesproken. Zie ook dit artikel over de strategische dialoog die Eurocommissaris Von der Leyen met een select groepje (boeren)organisaties gaat houden.

Jeroen Candel , Associate Professor Food & Agricultural Policy aan Wageningen University, heeft op Linkedin scherpe kritiek geuit op deze gang van zaken.

Nederlandse vertaling verklaring ECVC (Google Translate):

Persbericht 25 januari 2024, Brussel

De afwijzing van vrijhandelsovereenkomsten en de strijd voor een fatsoenlijk inkomen vormen de kern van de mobilisaties van boeren in Europa

In Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië, België en andere landen nemen de landbouwmobilisaties toe. Het gebrek aan inkomen en toekomstperspectieven voor een grote meerderheid van de boeren ligt aan de bron van dit onbehagen, dat grotendeels verband houdt met het neoliberale beleid dat de Europese Unie al tientallen jaren voert. De ECVC roept op om deze mobilisaties serieus te nemen en de richting van het Europese landbouw- en voedselbeleid te veranderen: het is tijd om een ​​einde te maken aan de vrijhandelsovereenkomsten en resoluut de weg naar voedselsoevereiniteit te bewandelen.

Massale protesten van boeren hebben de afgelopen weken de straten in Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen bezet. Veel boeren worstelen onder de druk van neoliberaal beleid dat eerlijke prijzen verhindert. De schuldenlast en de overbelasting van het werk exploderen, terwijl de landbouwinkomens dalen.

Europese boeren hebben echte antwoorden nodig om met moeilijkheden om te gaan, en niet met rook en spiegels. Wij eisen een onmiddellijk einde aan de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst met MERCOSUR, evenals een moratorium op alle andere vrijhandelsovereenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld. Wij eisen een effectieve implementatie van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken en een verbod op Europees niveau op de verkoop onder de productiekosten, met als voorbeeld wat is ontwikkeld door de Voedselketenwet van de Spaanse staat. De prijzen die aan de boeren worden betaald, moeten de productiekosten dekken en een fatsoenlijk inkomen garanderen. Ons inkomen hangt af van de landbouwprijzen en het is onaanvaardbaar dat deze onderhevig zijn aan financiële speculatie.

Wij eisen daarom een ​​landbouwbeleid dat gebaseerd is op marktregulering, via prijzen die de productiekosten en de publieke voorraden dekken. Wij vragen om voldoende budget zodat de GLB-subsidies worden herverdeeld ter ondersteuning van de transitie naar een landbouw die in staat is te reageren op de uitdagingen van de klimaat- en biodiversiteitscrises. Alle boeren die al bezig zijn met milieuvriendelijke landbouwpraktijken en al degenen die besluiten een duurzamer en agro-ecologisch transitieproces in te zetten, moeten op de lange termijn worden ondersteund en begeleid. Het is onaanvaardbaar dat in het huidige GLB een minderheid van de zeer grote landbouwbedrijven honderdduizenden euro’s aan overheidssteun monopoliseert, terwijl de meerderheid van de Europese boeren geen of slechts kruimels ontvangt.

We zien met bezorgdheid hoe extreemrechts deze woede en de verschillende mobilisaties probeert te coöpteren en te gebruiken om zijn agenda te voeden, onder meer door de realiteit van de klimaatverandering te ontkennen, op te roepen tot verlaging van de milieunormen en met de vinger te wijzen naar arbeidsmigranten op het platteland. Dit zijn niet de werkelijke oorzaken van de nood van de boeren en een aanval op hen biedt geen perspectief voor de toekomst. Integendeel, het ontkennen van de klimaatcrisis riskeert boeren te verstrikken in een opeenvolging van steeds intenser wordende rampen: hittegolven, overstromingen, stormen, enz. We moeten handelen, en wij, boeren, zijn bereid onze productiemethoden aan te passen zolang we niet langer verplicht zijn om tegen de laagst mogelijke prijs te produceren. Op dezelfde manier spelen migrerende werknemers vandaag de dag een fundamentele rol in zowel de landbouwproductie als de agrovoedingsindustrie. Zonder deze werknemers zouden we in Europa niet genoeg arbeidskrachten hebben om voedsel te produceren en te verwerken. De rechten van landarbeiders moeten volledig worden gerespecteerd.

ECVC roept Europese politici op om snel te handelen en te reageren op de woede en zorgen van boeren. We moeten een echte verandering in het landbouwbeleid doorvoeren, waardoor boeren centraal komen te staan ​​in de beleidsontwikkeling en ons perspectieven voor de toekomst worden geboden. ECVC biedt echte oplossingen om deze crisis aan te pakken, beschreven in ons manifest voor een landbouwtransitie als reactie op de systemische klimaatcrisis.

Contacten:
Morgan Ody – ECVC-coördinatiecomité – +33 626977643 – FR, EN
Andoni García Arriola – ECVC-coördinatiecomité: +34 636 451 569- ES, EU
E-mail: press@eurovia.org