Jaar van de bodem; symposium 18/19 november

7 november startte de campagne op ‘De Zonnehoeve’. Mu volgt het ‘Bodem-Breed Symposium’ op 18 en 19 november in Lunteren, zie www.bodembreed.nl . Op  -> www.helphumus.nu <- kan een petitie ondertekend worden. De ondertekenaars van deze petitie constateren dat de productie van ons voedsel afhankelijk is geworden van een vorm van landbouw die zichzelf ondergraaft door uitputting van de bodem, en die ons afhankelijk maakt van grote bedrijven en fossiele brandstoffen; dat onze voedselzekerheid daarmee in het geding is; dat kringlooplandbouw daarentegen eeuwigdurende draagkracht van de bodem creëert en bovendien aan de basisvoorwaarden voldoet voor productie van volwaardig, gezond voedsel.

ALLE ONDERTEKENAARS VERZOEKEN

de overheid in te zien dat het voortbestaan van elk op land levend wezen afhangt van de beschikbaar- heid van humusrijke (landbouw)gronden en niet van de capaciteit van grootschalige mestverwerking of van kunstmestfabrieken. Zij willen in de landbouw een beleid dat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid opbouwt in plaats van afbreekt en dat stimuleert tot regionale en seizoensgebonden voedselproductie

Op www.facebook.com/helphumus kun je vrienden worden van helphumus.