Jaarverslag Platform ABC 2023 – Oproep tot nieuwe donateurs

Hierbij vindt u het jaarverslag van Platform Aarde Boer Consument voor dit jaar.

Staat u achter het werk van PLATFORM AARDE BOER CONSUMENT, en wilt u meer informatie over onze activiteiten en de nieuwste ontwikkelingen?

Geef u dan op voor de 1 tot 2-maandelijkse nieuwsbrief, dat kan op de homepagina.

Of, nog beter: word bovendien donateur als u dat nog niet bent.
U steunt dan met minimaal 15 euro per jaar ons werk.  Dat geld wordt besteed aan website, porto- en drukkosten, vergaderkosten, reiskosten en organisatie van activiteiten inclusief zaalhuur.
Zie ook de jaarverslagen en financiële jaarverslagen vanaf 2008.

Stuur uw naam, adres en email adres naar info@aardeboerconsument.nl met vermelding ‘ik word donateur van ABC’, en maak een bedrag over naar  IBAN nr.: NL25ABNA0811993124  (BIC nr.: ABNANL2A)  (Amsterdam) van Stichting Platform Aarde Boer Consument.

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun, prettige feestdagen en de beste wensen voor 2024!

Namens allen binnen Platform Aarde Boer Consument