Jarenlange gevolgen van orkanen: het land van inheemse volkeren wordt overlopen door ‘kolonisten’.

Nicaragua: ‘De maanden en jaren na grote orkanen stellen vooral Inheemse volkeren en mensen van Afro-afkomst voor grote problemen ‘, zegt John Mayer, een medewerker van het Oakland Institute. ‘Niet alleen ontbreken schoon water en voedsel en onderdak; de kolonisatie van hun land krijgt ineens een impuls. Avonturiers , veehouders, houtmaatschappijen, en regeringsbeambten die met hen onder een hoedje spelen, hebben in het recente verleden de tijd na orkanen gebruikt om zoveel ze kunnen weg te slepen van gemeenschappelijke gronden

Dat was al zo na de orkanen Joan (1988) en Felix (2007) waarna de regering zich het vuur uit de sloffen liep om houtbedrijven de oogst van het gevallen hout te gunnen. Na ‘Felix’ ook op corrupte wijze aan ‘Alba Forestal’, verbonden aan de heersende Ortega-familie. Zij overtraden wet 445 en andere vormen van bescherming van de Inheemse en Afro-gemeenschappen , en legden wegen aan die verdere exploitatie door ‘kolonisten’ vergemakkelijkt.

Tussen de laatste twee orkanen van afgelopen november (Eta 3 nov. en Iota 18 nov. j.l.) rapporteerde de ‘Mayangna People’s Union in Defense of Territory’ dat kolonisten op 14 november vanuit een hinderlaag een groep Mayangna leiders aanvielen die een stuk land aan het inspecteren waren dat ze een paar maanden geleden van kolonisten hadden teruggepakt.  Nacilio Macario, 43 jaar en vader van vijf kinderen, kwam daarbij om het leven. Daarmee komt het aantal aanvallen op Mayagna gemeenschappen in dit jaar op 8, volgens  het  Center for Legal Assistance to Indigenous Peoples.  Sinds 2015 zijn in Nicaragua. al bijna 50 Inheemsen gedood door kolonisten 

‘Deze orkanen stortten zich op Inheemse bevolkingsgroepen van Nicaragua in wat al een hele zware tijd was’, zei Anuradha Mittal, Directeur van het Oakland Institute. “In ons rapport van mei 2020 Nicaragua’s Failed Revolution, wordt de gewelddadige kolonisatie en ontbossing waar Inheemse en Afro-gemeenschappen mee te maken hebben aangetoond. Uit dat rapport blijkt ook dat de Nicaraguaanse regering haar wettelijke verplichting om deze gemeenschappen te beschermen niet nakomt, en hoeveel  houtkap, veeboeren en mijnbouw bijdragen aan hun verarming ,‘ zo vervolgt zij. Zoals uit een PBS artikel over het onderzoek blijkt, is de sterk stijgende export van Nicaraguaans rundvlees naar de VS tijdens de COVID-19 pandemie, de oorzaak van de gewelddadige invasie van Inheemse gebieden, in de streek die toch al getroffen was door de orkanen Eta en Iota. Dr. Christopher Jordan van ‘Global Wildlife Conservation’ heeft opgemerkt dat deze ‘land grabs’ die na de orkanen bossen omzetten in weilanden  een grotere ecologische bedreiging zijn dan de orkanen zelf.

Het is nu heel belangrijk dat de Nicaraguaanse regering

  • zorgt voor schoon water en voedsel zodat deze volkeren niet hoeven te vertrekken
  • ervoor zorgt dat de inheemse volkeren die hier landrechten hebben de omgewaaide bomen kunnen ‘oogsten’,
  • Inheemse gemeenschappen beschermt tegen gewelddadige ‘land grabbing’door veehouders en hout- en mijnbouw-maatschappijen
  • eindelijk eens het proces van Saneamiento afrondt — de laatste stap  in de aanname van de Nicaraguaanse wet die gemeenschappelijk bezit vastlegt. Daarin staat dat de regering zulke gebieden moet schoonvegen van kolonisten en van bedrijven die zich er gevestigd hebben of het gebied gebruiken zonder dat ze daartoe het recht hebben gekregen van de lokale gemeenschappen. 

Met dank aan het Oakland Institute. En aan National Geographic voor foto.