Juni 2014

 

Het verslag  dat nu af is biedt een volledig plaatje van de conferentie van 21/22 februari maar is bovenal een soort database van de voedselbeweging in Nederland en gedeeltelijk in Vlaanderen. De samenvattingen de workshops en de links bieden veel info. Bovendien: na de conferentie video is nu een tweede filmpje klaar: ‘Op weg naar voedseldemocratie’ (4 min.), zie onder …lees verder

 
Er is een petitie over het vrijhandelsverdrag EU-VS (TTIP) die nu ook door burgers kan worden ondertekend: zie ondertekening TTIP verklaring. Bovendien is de EU een ‘consultatie’ gestart om zogenaamd de mening van de burgers te horen, maar het is eerder een (lastige) p.r. oefening.  Door een druk op de knop kun je kritische antwoorden die door anderen (o.a. FOEE, vakbonden) zijn opgesteld insturen …lees verder
 
Op de vooravond van de voetbaleuforie in Brazilië lanceert Wervel de Nederlandstalige versie: ‘Voeding verknipt’. Dat ons landbouw- en consumptiemodel het Amazonewoud en Cerradosavanne in Brazilië vernietigt is een moeilijk verhaal. Daarom kiest Wervel er voor om dit  te brengen in levendige ‘flitsen’ waaruit de samenhang blijkt tussen de dingen. Naast de flitsen door Luc Vankrunkelsven …lees verder
 
Door de keuzes die de staatssecretaris heeft gemaakt draaien de akkerbouwers op voor de vergroeningsmaatregelen die in de EU zijn afgesproken. 5% van het land moet ‘natuur’ zijn. In de ons omringende landen wordt vooral veel gebruik gemaakt van de landschapselementen (heggen etc.) terwijl onze staatssecretaris vanwege vermeende hoge uitvoeringskosten daar in Nederland niet aan wil! Vooral oude …lees verder
 
Na de kater van de bankencrisis en het gesjoemel in grote organisaties zoekt men ‘aan de basis’ naar ‘zelf doen’. In de energiesector is de oprichting van een lokale energie-coöperatie al bijna gewoon. In de landbouw wordt geëxperimenteerd: zie het artikel hiervóór, over De Zonnehoeve. De Vlaming Dirk Barrez schreef een boek over coöperaties: ‘Coöperaties, …lees verder
 
4 juni j.l. was het na vier jaar tijd voor een momentopname w.b. boeren-coöperatie Oregional.  Verschillende betrokkenen vertelden in ‘Lux’, Nijmegen, hun ervaringen, en er werd ook een rapport over de milieuwinst gepresenteerd. Stichting Landwaard en het ministerie van Economische Zaken hadden opdracht gegeven om te onderzoeken of de levering van regionale producten milieuwinst …lees verder
 
Coöperatie De Zonnehoeve, een biodynamisch bedrijf, wil graag een eigen melkfabriek starten. Er loopt tot 1 juli een crowdfunding-actie via doorgaan.nl .(Misschien al op t.v. gezien?) Ze gaan het bedrag waarschijnlijk wel halen, maar je kunt nog helpen door te crowdsourcen of  minimaal door de actie via facebook te ‘liken’ (5 euro, zie de link hierboven) of te  ‘delen‘ (10 euro)….lees verder
 
De grote schaal waarop de buitenlandse agribusiness opereert in Afrika bedreigt het voortbestaan van kleine boerenbedrijven. Een kantelpunt dreigt, maar er komt een tegenbeweging op gang. Drie aanvoersters van de strijd voor de voedsel-toekomst zijn Professor Mary Abukutsa-Onyango (Kenia), Janet Maro (Tanzania) en Mariam Mayet (Zuid Afrika) Het zal niemand verbazen dat de hoofdspelers in dit drama  Monsanto, Unilever, Diageo, … lees verder
 
Hieronder eerst een bericht van Erwin Schöpges van de EMB die een collega melkveehoudster in Burkina Faso bezocht. Daarna het persbericht t.g.v. het verschijnen van een rapport van de Verenigde Naties: ‘Globale voedselsystemen moeten radicaal en op democratische basis worden vernieuwd’. ………lees verder

Agenda  

Algemene Ledenvergadering NMV (ZuivelNL) op 26 juni 2014 13:30

i(nteractive) week, St. Otherwise , workshops, excursion op 09 juli 2014

summer of Soil, Zweden, i.v.m. jaar vd bodem 2015 op 09 juli 2014

Farm Experience Internship, Boerengroep op 05 augustus 2014