Juni 2015

 

Vandaag 17 juni presenteren we de voedselvisie van het Voedsel Anders Netwerk. Het manifest is te vinden op ‘Voedsel Anders manifest’. Het is een breed ondersteund pleidooi voor een omslag in het denken en doen over landbouw en voedsel. Die omslag is nodig om de wereldbevolking duurzaam te kunnen voeden, stelt het manifest. Het is onderschreven …lees verder
 
Hieronder meer info over: De visie van MEP Bart Staes over het uitstel van het debat in het Europees Parlement; De Nederlandse zorg in gevaar door TTIP;  TTP verdrag (Amerika-Pacific) in relatie tot TIPP; Obama lijdt nederlaag: geen versnelde procedure. …lees verder
 
De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) heeft als missie dat boeren kostendekkende prijzen voor hun producten krijgen, dus een redelijk inkomen uit de markt kunnen verkrijgen in plaats van uit subsidies. Het nieuwe landbouwbeleid (GLB) van ‘doorgaan met liberaliseren en globaliseren’ dat sinds 2013 voor zeven jaar geldt  maakt dit streven vrijwel onmogelijk. Daarom blijft de NAV lobbyen voor…lees verder
 
Boer Kok weigerde de mestinjector te gebruiken wat de regering bepaald had om de ammoniakuitstoot te verminderen. Hij kreeg een proces aan zijn broek en de politie kwam eraan te pas, zie de documentaire ‘De kleine oorlog van boer Kok’. Nu zoveel jaren later blijkt dat het rekenmodel voor de berekening van ammoniak niet klopt. Het gebruik van …lees verder
 
Dit keer gaat het om een handelsovereenkomst tussen India en de EU. In februari 2011 spande Corporate Europe Observatory een rechtszaak aan tegen de EU nadat de Commissie weigerde documenten openbaar te maken  (verslagen, emails en een brief) die al wel gedeeld waren met groepen bedrijven zoals  de vereniging van werkgevers ‘Business Europe’, maar die men ‘te gevoelig’ en ‘vertrouwelijk’ vond….lees verder
 
Zie het plaatje: 4% van de gesprekken met de Commissie over TTIP in 2012 en 2013 vonden plaats met groepen die het algemeen belang behartigen, en 96% met bedrijven. Dus tegenover elk gesprek met bijvoorbeeld vakbonden stonden 20 gesprekken met bedrijven en industriële groepen. De overblijvende 4%  van de ontmoetingen betroffen individuelen, onderzoeksinstituten,…lees verder
 
Het verzet tegen het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa, TTIP, in de agrarische sector groeit.   Veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) hebben grote problemen met de invoering van TTIP. Tijdens een debat op 15 april in Wageningen lieten diverse vertegenwoordigers van agrarische organisaties weten …lees verder
 

Agenda