Kamerdebat, acties en oproepen rond WTO-top Abu Dhabi

Van 26 t/m 29 februari wordt in Abu Dhabi de 13e ministeriële WTO-top gehouden. Dit kwam aan de orde in een debat in de Tweede Kamer. De mondiale boerenbeweging La Via Campesina heeft een actieweek tegen de WTO aangekondigd, en European Coordination deed een oproep en organiseert een demonstratie op 26 februari in Brussel.

1. Tweede Kamer-debat, inbreng Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel
In de aanloop naar deze top was er op 15 februari een debat in de Tweede Kamer, hier de video hiervan.
Eén van de te bespreken discussiestukken was de reactie van de minister voor Buitenlandse Handel en OS, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de visie Rechtvaardig landbouw- en handelsbeleid, die in december namens de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel naar de Tweede Kamer werd gestuurd.
De Landbouwcoalitie reageerde via een aantal opmerkingen in deze tekst op deze kabinetsreactie en stuurde die naar alle leden van de commissies BuHa & OS en LNV.
Hierin reageren ze onder andere op de weigering van het kabinet om de WTO drastisch te hervormen en de neoliberale retoriek van het kabinet.

2. Oproep internationale boerenbeweging La Via Campesina

De internationale boerenbeweging La Via Campesina heeft een actieweek aangekondigd tegen de WTO: https://viacampesina.org/en/26-29-february-la-via-campesina-calls-for-a-week-of-mobilization-against-the-wto/

3. Demonstratie Brussel op 26 februari, oproep European Coordination Via Campesina

Op 26 februari demonstreren boerenorganisaties die zijn aangesloten bij European Coordination Via Campesina in Brussel. Ze verzamelen zich om 11.00 uur bij de Schuman-rotonde. Zij brachten een oproep naar buiten.

Over de WTO zeggen zij:

‘Van 26 tot 29 februari zal eveneens de 13e WTO-ministersconferentie plaatsvinden in Abu Dhabi. De WTO draagt ​​een enorme verantwoordelijkheid voor de huidige sociale en ecologische crises. In een tijd waarin de mobilisaties van boeren in heel Europa toenemen, maar ook in India, Afrika en Latijns-Amerika, is het tijd om een ​​einde te maken aan de WTO en een nieuw handelskader op te bouwen, gebaseerd op voedselsoevereiniteit en internationale solidariteit.’

Dit zijn hun eisen:

‘- Beëindigen van vrijhandelsovereenkomsten en oneerlijke concurrentie, te beginnen met het definitieve einde van de onderhandelingen over de overeenkomst tussen de EU en Mercosur.
– Reguleren van markten en het verplicht stellen van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken, waarbij de Spaanse wet op de voedselketen als positief voorbeeld wordt gebruikt, om eerlijke en stabiele prijzen te garanderen die de productiekosten en het werk van boeren dekken en worden beschermd tegen speculatie.
– Zorgen voor voldoende budget en een eerlijke verdeling van de GLB-steun om een ​​eerlijke transitie naar agro-ecologie en duurzame praktijken mogelijk te maken!
– Verminderen van de administratieve lasten voor boeren.
– Stoppen van de deregulering van GGO’s/nieuwe genomische technieken.’

Reactie op Europese Commissie t.a.v. de boerenprotesten

‘Als reactie op de laatste boerenmobilisaties heeft de Europese Commissie stappen ondernomen om een ​​einde te maken aan de maatregelen en wetgeving gericht op de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De EU-beleidsmakers hebben opnieuw gefaald om naar de stemmen van de meerderheid van de boeren te luisteren, maar hebben er in plaats daarvan voor gekozen voorstellen naar voren te brengen die bedoeld zijn om de belangen van grote industriële actoren in de landbouwsector te behartigen.

De huidige realiteit van boeren is het resultaat van decennia van neoliberaal beleid dat de sociale ongelijkheid heeft verdiept en het milieu heeft ondermijnd. De Commissie moet haar aanpak veranderen en afstand nemen van liberale dogma’s als zij een toekomst wil verzekeren voor het snel krimpende aantal boerderijen en boeren die de Europese bevolking voeden.’