Klap voor de burgers: EU Hof van Justitie steunt voorkeursbehandeling bedrijven

Dit gaat het om een handelsovereenkomst tussen India en de EU. In februari 2011 spande Corporate Europe Observatory een rechtszaak aan tegen de EU nadat de Commissie weigerde documenten openbaar te maken  (verslagen, emails en een brief) die al wel gedeeld waren met groepen bedrijven zoals  de vereniging van werkgevers ‘Business Europe’, maar die men ’te gevoelig’ en ‘vertrouwelijk’ vond toen CEO er ten behoeve van het algemeen belang om vroeg. Nu werd bekend dat CEO de zaak die diende in Juni 2013 verloren heeft.

De pogingen om meer informatie te krijgen begonnen op 5 juni 2009. DG Trade antwoordde eindelijk op 29 April 2010 – negen maanden na wat volgens de statuten hoort. Er kwam een lijst van 170 documenten maar 50 werden slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt en 30 helemaal niet. Het ging bijvoorbeeld om ‘intellectueel eigendom’ betreffende geneesmiddelen; een bedreiging van India’s positie als ‘de apotheek van het zuiden’. 17 Documenten waren wél naar de industrie gestuurd maar niet naar ‘public interest groups’, wat CEO ‘discriminerend’ noemde. Het ging o.a. om een brief van Mandelson waarin hij namens de Commissie de industrie bedankt voor de bevestiging van zijn eigen zorgen om  ‘echte liberalisering’ van diensten, aanbestedingen en de uitkleding van India’s importtarieven – niet slechts voor 90% zoals India destijds aanbood. (BusinessEurope heeft meer dan 40  “partner companies” waaraan het zijn diensten aanbiedt, ook niet-EU bedrijven zoals  Exxonmobil, Microsoft, Pfizer, Philip Morris (all US), Lukoil (Russia) and Toyota (Japan).

De rechtszaak werd aangespannen in de context van een vrijhandelsverdrag tussen India en de EU waarvoor de onderhandelingen begonnen in 2007. Ze betroffen een heel scala aan goederen en de deregulering van diensten en  aanbestedingen . Er waren veel zorgen dat dit vrijhandelsverdrag zou leiden tot armoede, ongelijkheid en milieu degradatie. Onderzoek door CEO en Inda FDI Watch toonde aan dat de EU Commissie en de Indiase regering de onderhandelingen in feite overlieten aan het bedrijfsleven. In december 2010 protesteerden meer dan 200 ‘civil society organisations’ uit Europa en India ertegen. Wat landbouw betreft waren hun bezwaren dat meer toegang voor Europese bedrijven Indiase boeren, vissers en kleine bedrijven vernietigende concurrentie zou bezorgen en tot veel ontslagen en verlies aan inkomsten zou leiden.

Wat melk betreft constateerde Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board zelf wat de gevolgen waren, zie het bericht Boerin Sieta bespreekt handelsverdrag met Indiase collega’s

<

p align=”LEFT”>Pia Eberhard van CEO: triest dat dit de uitkomst is . Heel vreemd, nu er steeds luider geprotesteerd wordt tegen de huidige trend in het handelsbeleid van de EU. Maar het zal toch steeds moeilijker worden voor de Commissie om zorgen om de voorstellen en de roep om transparantie en een evenwichtiger TTIP verdrag te negeren.