Landbouw in China: twee uitersten

Enerzijds krijgt het Chinese vee bijna de helft van de antibiotica die wereldwijd aan vee worden toegediend. Het intensieve gebruik van antibiotica op Chinese varkensboerderijen vormt wereldwijd een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid. Dat stellen Amerikaanse en Chinese wetenschappers na een onderzoek van mest van chinese varkens. Ze onderzochten drie stadia van de mestproductie van drie grote varkensbedrijven (10.000 varkens per jaar). Alle belangrijkste antibiotica op een na kwamen er in verhoogde mate in voor, alsned 149 verschillende resistente genen. Het resistente materiaal kan zich op vele manieren verspreiden. De mest kan verwerkt worden tot compost die in het buitenland wordt verkocht. De mest kan terechtkomen in rivierwater en verspreid worden door de wind. Ook dierentransporten en menselijk verkeer vormen een risico. (p.s., red.: w.b. de kunst van het megastallen bouwen hebben de vele agrifood-hadnelsmissies vanuit Nederland blijkbaar hun vruchten afgeworpen.)

Anderzijds

toonde de Chinees-Amerikaanse John Liu, maker van de documentaire Green Gold, op de tweede avond van de Rode Hoed-debatten spectaculaire foto’s van gebieden op aarde waar uitgewoonde ecosystemen succesvol zijn hersteld. Op den duur moet ons hele begrip “welvaart” op de schop, volgens Liu. In plaats van de productie en consumptie van goederen en diensten, moeten functionerende ecosystemen het hoogste doel worden van onze economie, anders overleeft de mensheid het niet. “Het uitputten van de aarde is de slavernij van deze tijd.”, aldus Liu. (met dank aan foodlog voor deze passage).

 Bekijk zelf de video die in 2012 als eerste door de VPRO werd uitgezonden, nog voor de conferentie van Rio.