Landbouw in de ontwikkelingslanden; terugblik en agenda

Algemeen Overleg in de Tweede Kamer teleurstellend

Prima nummer van het in Nederland gepubliceerde blad ‘Farming Matters’ over Regional Food Systems

12 december colloquium-dag in Den Haag, 13 december ’s avonds aansluitend bijeenkomst in Amsterdam. Food movements, agroecology, and the future of food and farming.

==================================

Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 17 nov. j.l. teleurstellend

Het kamerdebat heeft niet veel opgeleverd  aangaande de landbouw in de ontwikkelingslanden. Het ging voornamelijk  over het buitenlandbeleid (het Midden-Oosten)
en over  het feit dat Nederland in het buitenland steeds minder serieus wordt genomen omdat wij overal tegen zijn. Hier en daar werd in het debat een uitstapje gemaakt naar ontwikkelingssamenwerking.  Een paar punten:
– de   Partij van de Dieren was kritisch over het IDH (Initiatief Duurzame handel): van 20 miljoen naar 100 miljoen om de grote bedrijven te spekken. (‘Staatssteun aan Multinationals een blamage’)
–  velen kwamen met opmerkingen dat er te weinig aandacht was voor boeren/vrouwen
– verschillenden waren  kritisch over ‘landgrab’, ook D66. Bleker: ‘als Nederlandse bedrijven zich er schuldig aan maken mogen ze niet meer mee op handelsmissies.’ (Vraag: strenger ‘pakken’, graag.)
–  Linkse partijen: gaat het geld naar Nederlandse bedrijven of naar ODA ( = ontwikkelingshulp voor mensen/bedrijven dáár)?
Knapen was in zijn antwoord wel een uur aan het woord, zodat er die dag geen tijd was voor moties die dag. Kritiek op IDH ging hem te ver. Hij beweert dat het wel een succes is.
=======================
Gelukkig zijn er groepen die alternatieven voorstaan voor de door onze regering bepleite handel met (grote) bedrijven, alternatieven die ‘on the ground’ een veel gunstiger effect hebben op landbouw in de ontwikkelingslanden:
=======================
 Farming Matters

Het sept/okt nummer van ‘Farming Matters’, gaat over ‘regional food systems’. Prachtige voorbeelden van opleving (ook qua gezondheid) van rurale gemeenschappen als er  weer waardering komt voor de lokale boeren en het lokale voedsel. Op pag 24 leidt een doorlichting door journalisten die opheffing va nbestaande belemmeringen tot gevolg had zelfs tot meer ‘intra-regional trade’ tussen west-afrikaanse landen.   Zie http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/regional-food-systems. Dit blad wordt in Nederland uitgegeven door het vroegere ‘ILEIA’, nu ‘Agriculturesnetwork’  geheten.’ Daar kunnen we met recht trots op zijn! Een abonnement van 25 euro per jaar stuurt jou én imand in een ontwikelingsland 4x per jaar een papieren versie van Farming Matters.  Zie  verder http://www.agriculturesnetwork.org/magazines

=============================

maandag 12 dec. Colloquium, ’s avonds lezing de Schutter

 Maandag December 12 2011:  Food movements, agroecology, and the future of food and farming, day-long colloqium, inschrijving sluit 30 november. Zie voor het programma   http://www.iss.nl/News/Hunger-Food-Agroecological-Alternatives. Het avond gedeelte (niet duidelijk of dit apart toegankelijk is) is tevens de afsluitende SID/ISS lezing voor dit jaar,  door Olivier de Schutter, VN rapporteur voor the right to food.  Aula, ISS, Kortenaerkade 12, Den Haag.  Website: http://www.sid-nl.org
Zie ook http://sid-nl.: org/documentation/lecture-agriculture-rural-employment-inclusive-growth/

dinsdag 13 december, 2011, Amsterdam, aansluitend vervolg, door ‘Socialisme Nu’ in samenwerking met TNI,  Institute of Social Studies (ISS) and The Real World Economics group,  University of Amsterdam ; Food movements, agroecology, and the future of food and farming:

Tony Weis, (Associate Professor of Geography at the  University of Western Ontario and author of The Global Food Economy: The Battle for the  Future of Farming) will discuss the economic and environmental problems of  the dominant chemical-industrial food system; Miguel Altieri (Professor of  Agroecology at the University of California, Berkeley and author of Agroecology: The Science of Sustainable  Agriculture) will look at the alternatives offered by ecological, small  scale, local and urban farming; and Eric Holt-Giménez (Executive Director of  Food First / Institute for Food and Development Policy, and author of Food Movements Unite!: Strategies to  transform our food systems) will  look at the emergence of food movements from a global perspective, as well as  the divisions between North and South, urban and  rural.

Locatie: De Doelenzaal, UvA, Singel 421-427, Amsterdam • Aanvang: 19.00 – 21.00 • Entree: gratis • Contact: 020 662 6608, m.wilson@tni.org (Melissa Wilson).

Today, a billion people live in  hunger. Peak oil and environmental degradation threaten the food security of  billions more, particularly with half the world’s population living in urban  environments where they are dependent on industrially produced and imported  food. A transition is urgently needed, but how? What alternative policies can  enable communities to realise their own food security in the face of these  environmental challenges, while also improving livelihoods, building resilience,  and conserving ecosystems? Many food-related movements have already emerged  around the world, but what ongoing challenges do they face? We will hear from 3  speakers, each with a long background of experience in activism and academic  research on transdisplinary but interconnected themes such as conservation,  agro-ecology and sustainable farming, political economy and the social sciences.