Landbouw tijdens the European Citizens’ Summit Brussel

Op 21 en 22 maart werd de European Citizens’ Summit gehouden in Brussel. Naast het plenaire programma waren er interessante workshops, hier meer informatie.

Een eerlijk EU landbouwbeleid – inbreng o.a. European Coordination Via Campesina en maatschappelijke organisaties

Jean Matthieu Thévenot van Confédération Paysanne uit Frankrijk, en aangesloten bij European Coordination Via Campesina, gaf een bewogen plenaire speech en nam ook deel aan een workshop rond boerenprotesten.

Titel workshop: Boerenprotesten: hoe te komen tot progressieve politieke beslissingen?
Omschrijving: De protesten van boeren nemen toe in heel Europa: de Belgische landbouwsector onderneemt sinds begin dit jaar actie. Hoe beïnvloeden deze de protesten de Europese politieke besluiten, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met progressieve eisen, die sociale en milieukwesties combineren?
Georganiseerd door: Friends of the Earth Europe, FIAN Europe, Fugea (Waalse boerenorganisatie), European Coordination Via Campesina, CNCD-11.11.11

Belangrijkste conclusies en eisen hieruit:

 • Omdat de huidige WTO-regels zeer negatief uitpakken, werkt de Via Campesina werkt wereldwijd aan nieuwe eerlijke multilaterale handelsregels op gebied van landbouw. Deze zijn gebaseerd op mondiale solidariteit tussen boeren. Landen mogen hun markten weer beschermen, en dumping wordt gestopt.
 • ECVC verwerpt vrijhandelsverdragen als EU-Mercosur.
  In Frankrijk zijn zowel rechtse (Confédération Rural) – als linkse (Confédération Paysanne) boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen, om verschillende redenen. De grootste boerenorganisatie FNSEA vertegenwoordigt vooral de belangen van de agribusiness en heeft veel invloed op het Franse ministerie van Landbouw.
  Thévenot vertrouwt Macron niet in zijn verzet tegen dit verdrag; ‘He is a professional liar.’
 • ECVC wil eerlijke prijzen aan boeren in plaats van minder milieuregels. Hiervoor is invoering van marktregulering binnen het GLB nodig, bestaande uit minimumprijzen, productiebeheersing en publieke voorraden.
 • Boeren hebben toegang tot land nodig, nu is er een hoge concurrentie om land, mede door greenwash operaties van grote bedrijven zoals Net Zero, REDD+. Dit gaat ten koste van de landrechten van kleine boeren.
 • Het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid doet niet aan de root causes van de problemen van boeren, milieu en natuur, maar maakt het zelfs erger. De huidige GLB subsidies leiden tot landconcentratie.
 • Boeren hebben een eerlijk inkomen nodig om te kunnen investeren in een agroecologische transitie.
 • Er is een regionale diversificatie van productie nodig op basis van de daar geldende omstandigheden.
 • FOEE: Evenals tijdens het begin van de oorlog in Oekraïne wordt het argument ‘voedselzekerheid’ nu misbruikt door de agribusiness en COPA Cogeca, om milieuregels te versoepelen.
 • Extreem rechts politieke partijen proberen nu ‘de stem van de boer’ te vertolken. De Europese Commissie en Ursula von der Leyen van de EVP zijn bang om de verkiezingen te verliezen, en versoepelen daarom de milieuregels.
 • In België zijn hoopvolle ontwikkelingen om te komen tot wetgeving voor betere prijzen in samenwerking met de voedselketenpartijen. Die moet leiden tot een verbod op verkoop in supermarkten beneden de kostprijs.
 • De samenwerking tussen boerenorganisaties, vakbonden, milieu-, consumenten- en internationale solidariteitsorganisaties dient verbeterd te worden. De Handel Anders!-coalitie in Nederland is een positief voorbeeld van deze samenwerking. Ze hebben in 2020 een gezamenlijk rapport gepubliceerd met analyse en voorstellen voor een milieuvriendelijk en rechtvaardig handelsbeleid: https://handelanders.nl/publicaties/handel-anders
 • Er was een andere workshop over Mirror Measures.  Dit zijn eisen aan importproducten op gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu, vergelijkbaar aan de Europese standaarden. Dit om o.a. oneerlijke concurrentie voor EU-boeren te voorkomen.
  Conclusie was dat dit een stapje in de goede richting is, maar dat handelsregels op basis van voedselsoevereiniteit veel effectiever zijn.

Actie voor de Europese Raad – Brussels Declaration

Tegelijkertijd met deze European Citizens Summit vergaderden de Europese leiders in Brussel binnen de Europese Raad.
Er werd een gezamenlijke actie gevoerd, waarbij de negatieve aspecten – zwarte sterren – van de huidige EU werden omgewisseld voor de positieve waarden – gouden sterren – waar de EU ook voor zou kunnen staan. Zie de foto’s.

Aan het eind van de conferentie werd the Brussels Declaration for a fair, sustainable and inclusive Europe gepresenteerd. Helaas gaf Belgische premier De Croo geen gehoor aan de uitnodiging om die in ontvangst te nemen.