Landbouwplannen van de twee Amerikaanse kandidaten?

Het ziet er weer naar uit dat de landbouw-staten in november gaan bepalen wie er wint. Boeren hebben in 2016 overwegend op Trump gestemd. Maar nu hebben ze ‘mixed feelings’. Handelsoorlogen met China en Mexico (de twee grootste afnemers van sojabonen) en strenge wetten tegen migranten-arbeid hebben doel getroffen, en daar kwam corona nog eens bij. Eerdere steun van 28 miljoen in 2018 om nadelen van de handelsoorlog met China op te heffen kwam vooral de 10% rijkste boeren ten goede. De rijkste helft van die ontvangers kregen 95% van de steun.

TRUMP

In April beloofde Trump 19 miljard voor de landbouwsector en voor voedselhulp aan gezinnen vanwege corona. Het ministerie van landbouw kocht oogsten en vee van boeren op, en het ministerie van Landbouw ondersteunde de prijzen.  De Trump regering heeft steeds grotere recordbedragen aan steun uitgegeven. Maar kleinere boeren, vooral de producenten van fruit en groenten, melden dat deze programma’s veel meer steun bieden aan de grotere industriële bedrijven dan aan de kleine en middelgrote gezinsbedrijven.  Anderzijds, directe steun aan boeren is omhoog gegaan van $11.5 miljard in 2017 naar meer dan $32 miljard in 2020.  Dat is onhoudbaar, zegt Perdue, de minister van Landbouw. En je weet ook niet wat de boeren er precies mee doen. Daar tweet Trump dan weer overheen dat hij altijd de boeren zal steunen.  De boeren zijn inmiddels aan die steun gewend, maar ze weten dat  ze er niet op kunnen bouwen.

Deze lijnen zullen doorgetrokken worden, aldus Trump. Zullen de boeren weer in groten getale gaan stemmen, zoals in 2016? 

tot zover ‘Agdaily’ (Agriculture Daily News) , en deels ‘Politico’. 

BIDEN (bron: the Guardian)         20 juli 2020, door Art Cullen

Biden oppert een plan voor een ‘vrijwillige’ koolstof-markt. Veel meer kan hij vóór de verkiezingen niet doen, denk aan de gele hesjes in Frankrijk. Na de verkiezingen kunnen we er niet omheen dat CO2-uitstoot beprijsd moet worden. Maar er zijn interessante experimenten bezig met koolstof-handel in de private sector. Wortels voorhouden is  altijd beter dan met de stok slaan, maar ooit zal de V.S. toch het voorbeeld moeten geven en koolstof moeten belasten. We hebben niet veel tijd meer.

Andere belangrijke oplossingen zijn de aanplant van ‘cover crops’ om in de herfst en winter de bodem vast te houden en stikstof op te nemen en CO2 vast te leggen ; gras planten langs rivieren om vervuiling tegen te gaan; de aanplant van nieuwe voedergewassen zoals sorghum, en hennep voor biobrandstof; enz enz – Het Farm Bureau aan de rechterkant en de National Farmers’ Union aan de linkerkant zijn het ermee eens. We kunnen de vervuiling terugdringen aan de Golf van Mexico en een deel van onze koolstof-voetafdruk  teniet doen door een derde meer gras en minder graan aan te planten. Door anti-trust wetten kunnen de enorme voedsel-conglomeraten die de Amazone verbranden tot staan gebracht worden. 

Biden denkt ook aan een burger- ‘climate corps’ dat in de landbouw gaat helpen (vergelijk het Peace Corps waarmee jongeren ooit naar de ontwikkelingslanden trokken), en aan het terugdraaien van de aankoop van universiteiten door Monsanto en de gebroeders Koch. Universiteiten moeten weer met publiek geld betaald worden. 

Biden biedt een ambitieuze start die die hem politiek gezien niet de nek om zal draaien – want hij moet eerst nog zien te winnen. Anders zijn al die mooie ideeën als zand dat op een warme dag in juli over de vlaktes van Kansas waait .