Volg volgende week onze blogs over Nyeleni Forum voor voedsel en landbouw…

[ABC-bericht] Volgende week zijn 10 mensen uit Nederland erbij als 600 deelnemers aan het werk gaan in werkgroepen en subgroepen over voedsel en landbouw, in Krems, Oostenrijk. Volg HIER (en/of op www.aseed.net) blogs over wat er daar gebeeurt.

Europese boeren en andere maatschappelijke organisaties willen werken aan een  nieuwe voedsel- en landbouw praktijk en aan het landbouwbeleid. Ook veel mensen die betrokken waren bij protesten en de anders-globaliseringsbeweging zetten zich nu in voor de praktische alternatieven op landbouwgebied. Vooral op het gebied van de voedselvoorziening is het namelijk  belangrijk niet te afhankelijk te zijn van grote bedrijven, importen en fossiele brandstof.

Het forum kijkt ook over de Europese grenzen heen: er zullen verschillende gasten van buiten Europa aan deelnemen, die ook geïnterviewd kunnen worden door de pers. Zie hier de lijst van enige deelnemers van buiten de EU.

 

 De honger crisis in Afrika: het Forum in Krems gaat de verantwoordelijkheid van Europa niet uit de weg.

Oorzaken zijn droogte, lokale conflicten, internationaal handelsbeleid, het graaien naar land, , het gebrek aan democratie , voedselspeculatie en nog meer zaken. Er is snelle hulp nodig maar ook een snelle verandering van het voedsel- en landbouwbeleid, zegt Irma Salzer, mede-organisator van het forum, lid van ÖBV-Via Campesina Oostenrijk.

 Ook  hier gaat men zich in Krems over buigen. Het Europese beleid moet niet de belangen van de agrifood bedrijven en investeerders behartigen maar de belangen van boeren en van de armen hier en elders. Voedselsoevereiniteit biedt een antwoord op het neoliberale systeem.: recht op gezond en cultureel bepaald voedsel, erkenning van het werk van de boeren, meer lokale controle over het voedselsysteem, en een duurzamere agro-ecologische landbouw.  Voor het volledige persbericht zie hier. Contact: irmi.salzer@viacampesina.at / in Nederland  krems@aseed.net,  greetg800@gmeil.com

Wat willen de Nederlandse deelnemers bereiken?

Wil (kweker van biologische bloembollen): ‘…..die liberalisering is een doodlopende weg. Ik wil graag andere organisaties door middel van dit Forum wakker maken.’

 Guus (milieukundige, activist):’ Het forum is een kans om te mobiliseren voor een ander landbouw beleid. Wereldvoedseldag komt er weer aan, dan kunnen we de uitkomsten gebruiken.’

Iris-(Warmonderhof, opleiding voor biologisch-dynamische landbouw) ‘….. een agenda op stellen voor organisaties zoals de FAO. Ik wil meer te weten komen over waar organisaties mee bezig zijn.  Leuk om bij acties betrokken te zijn.’

Greet:  (schooltuin, betrokken bij een boeren-coöperatie);  ‘….uitwisseling over praktische zaken,  bijvoorbeeld afzet van lokale producten, aanbestedingsregels. Benieuwd wat ik zal horen over landbouw van hier tot de Kaukasus!’

Flip (werkt op een biologische tuinderij en is actief bij ASEED):  “Ik wil iets opsteken van mensen uit landen met actieve beweging
voor een duurzame lokale landbouw. Verder hoop ik op een discussie over de toekomst van de voedselvoorziening zonder goedkope fossiele

Meike (Versvoko’s):  ‘meer samenwerking  tussen Nederlandse organisaties, dit is een mooi begin.  Begrip voedselsoevereiniteit meer bekendheid geven in Nederland. Distributie van lokaal geproduceerd voedsel bevorderen.’

Aziza (Mama Cash, een organisatie die vrouwelijke ondernemers overal ter wereld steunt): ‘In mijn “portfolio” heb ik verschillende groepen die voedselsoevereiniteit in de praktijk probeen te brengen en die de rechten van vrouwen en meisjes op land, bezit en erfenis willen bevorderen. Ik wil graag meer leren over het verband tussen mensenrechten en deze issues.’

Lies (biologe en activiste tegen megastallen, goed thuis in wettelijke procedures): Ik wil me in Krems beter op de hoogte stellen van grotere verbandxen en van wat elders gebeurt.

Irma (lid van WILPF). Ik wil het verband tussen mensenrechten en voedsel en landbouwbeleid onderzoeken.

Ramona (studeert in Wageningen, heeft stage gelopen bij een boerencoöperatie, betrokken bij een ‘korte ketens’ bedrijf): ‘ Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen met ‘community supported agriculture’…’

 

Programma.

De werkgroepen in Krems zijn:

1. Models of production ( agro-ecology, energy, climate, GMOs, protein dependence, biodiversity/seeds…)

2. Markets/organization of food chains and food webs (corporate domination in the food chain, local markets, food speculation,  transparency,    criminalisation, solidarity,…)

3. Conditions of work/social aspects  (agricultural and migrant workers, income, health, access to food, …)

4. Access to land and other resources (installation, renewal, financing…)

5. Public policies (CAP and rural development, fishery policies, energy, trade, etc …).

The opening ceremony is August 16th in the afternoon during the first plenary session. The next days there will be thematic and constituency sessions. On Friday there will be field visits, a market of ideas(actions)  and a cultural program.  Sunday 21st  in the morning the Nyeleni Forum will adopt its Final Declaration and Action Agenda.

 For more information on the Forum please visit : www.nyeleni2011.net