Lokale boeren(-coöperaties) willen óók in aanmerking komen voor aanbesteding

[ABC-bericht] 5 maart gaat er een brief naar de staatssecretarissen Bleker en Atsma, en naar de commissie voor duurzaam inkopen voor catering door overheden. Vorig jaar heeft die commissie namelijk geadviseerd om producten van lokale boeren NIET in aanmerking te laten komen voor bijvoorbeeld gemeentelijke catering. (Tenzij het om biologische producten gaat, die een keurmerk hebben.)

In de brief doen een aantal boeren(coöperaties) twee suggesties waamee ‘regionale versketens’ alsnog in aanmerking zouden moeten komen voor aanbesteding door overheden:

– zij hebben zelf duurzaamheidscriteria opgesteld die dicht blijven bij de door de  Commissie opgestelde criteria en zelfs breder zijn

– ter verlichting van de lastendruk bieden ze ‘zelfregulering’ aan.

De boeren  hopen daarmee de taak van de commissie te vergemakkelijken, en ze hopen spoedig te horen dat de in de brief genoemde (groepen van) producenten alsnog in aanmerking gaan komen komen voor aanbestedingen door overheden.

Historie:

De commissie adviseerde negatief over de opname van ‘streekproducten’.

Op 17 mei 2011 heeft Kamerlid van Gerven vragen gesteld over het criterium ‘streekproducten’ in de aanbesteding door de lokale of regionale overheden. De Heer Bleker heeft geantwoord dat daarvoor eerst interdepartementaal overleg nodig is. In 2e instantie (2 september 2011) was het antwoord: ‘Het document «Criteria voor duurzaam inkopen van catering, versie 2.0» is een eerste concept van de werkgroep ……… Ten aanzien van het herzieningstraject rondom de inkoopcriteria voor de catering heb ik aandacht gevraagd voor de positie van streekproducten.’

Wij waren blij met het feit dat de staatssecretaris aandacht vraagt voor streekproducten. De Stichting Landwaard en Streekproducten Nederland hebben in het najaar van 2011 bij de commissie argumenten aangedragen voor opname van streekproducten maar hierover een jaar later nog steeds geen uitsluitsel gekregen.

Inmiddels worden ook door ‘Smakelijk duurzame stad’ en Taskforce Multifunctionele Landbouw’ pogingen gedaan om ondanks het negatieve oordeel van de commissie toch streekproducten in de catering op te nemen, bijvoorbeeld vallend onder de EU regel dat 20% van de aanbestedingen niet openbaar hoeft te gebeuren. Dat is verheugend. In deze kringen zal ons initiatief van de aanbodzijde, nl. de producenten, dan ook zeker welkom zijn.

Lees hier de briefaan de Commissie, en aan de staatssecretarissen Bleker en Atsma, met twee bijlages, ondertekend door 7 (groepen van) producenten.  Hier de bijlage (pdf) waarin de criteria in een lijst staan. Die criteria zijn opgesteld door de boeren van de coöperatie ‘Oregional’ (Nijmegen – Kleef) en worden door hen momenteel getoetst. Het zijn duurzaamheidscriteria met oog voor de Europese aanbevelingen, en ze blijven dicht bij de door de  Commissie opgestelde criteria; ze  zijn zelfs breder.   In de eerste alinea van de bijlage staat hoe men zich de ‘zelfregulering’ voorstelt. Zie ook de toelichting in bijlage 1 (onder de brief).

Wij hopen dat deze aanbevelingen  door ‘stakeholders’ de commissie nieuwe perspectieven bieden, waardoor een gunstiger oordeel alsnog mogelijk wordt en lokale producten in aanmerking komen voor aanbesteding door lokale overheden, zodat gemeentes en provincies  producten zullen betrekken van boeren uit hun omgeving.

Voor documenten van de commissie , (concept) eisen en toelichting daarop: zie op deze site  ‘LEESHOEK’:  ‘korte ketens’.

In de toelichting staat oin punt 8 een paragraaf over ‘duurzaamheidseisen die niet toegekend zijn’. (o.a. streekproducten).