Lupinen voor mens en dier als alternatief voor soja

Er zijn al  verschillende lupinen-proefvelden, en de NAV wil een lupinen-coöperatie opzetten. Niet alleen om de teelt van lupinen als alternatief voor soja te begeleiden, maar vooral om de telers een gelijkwaardige positie in de keten te geven en om vraag en aanbod in balans te brengen en een faire prijs te realiseren.Want je moet wel tegen de te goedkope soja opboksen.  ‘De vegetarische Slager’ gebruiktlupinen als vleesvervanger, en het lupinebrood is al  geïntroduceerd. En boer Ten Have teelt lupinen en voert ze aan zijn varkens en zet het vlees in de markt als ‘vlees van het lupine-varken’.

Nog beter zou het zijn als Europa maatregelen neemt om Europese eiwitteelt te  bevorderen en de invoer van soja waar zoveel nadelen aan kleven te belemmeren. Dat is dan ook de inzet in het lobbyen voor een beter EU landbouwbeleid.

Zie voor meer informatie verder Lupine leeft voor mens en dier, op de site van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond)