Maandag 6 juni Den Haag: Vóór boeren; tegen veefabrieken!

Kom ook en breng  je favoriete knipsels, of zelfgeschreven stukken,  of  dossiers over megastallen in je buurt mee: een kruiwagen vol wordt Alders aangeboden op Het Plein in Den Haag onder het motto: er is al genoeg dialoog geweest.  Het megadossier vormt de weerslag van diverse actiegroepen die zich al jaren inzetten met burgerinitiatieven, Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke protestacties,  en juridische procedures. Het ministerie had zich de hele dialoog kunnen besparen als men de moeite had genomen zich te verdiepen in wat er in de provincies leeft.  Met een dialoog is dat niet in te tomen.

Zie ook: www.leefbaarbuitengebied.nl, EN www.milieudefensie.nl/veefabrieken, en zie www.dialoogmegastallen.nl voor de ‘maatschappelijke discussie’ die voorgezeten wordt door Hans Alders (die de lading dossiers in ontvangst zal nemen).

Zie onderaan voor mening Platform Aarde Boer Consument over megastallen.

Programma maandag 6 juni:

11.30 verzamelen meeting point (Paviljoen Malieveld, Koekamplaan 6)

11.45 start lopen richting Plein Den Haag
12.00 aankomst Plein Den Haag
12.10 dossiers in kruiwagen
12.20 praatje, aanbieding kruiwagen
12.30 einde actie
12.50 weer naar huis
13.30-15.00 terugkomst thuis

Zie ook op deze site onder ‘beeld en geluid’ de film ‘Pig business’, Nederlands ondertiteld. De makers van de film PIG BUSINESS zullen waarschijnlijk aanwezig zijn in Den Haag om de Nederlandse situatie toe te voegen aan de film.  De film stelt vooral ontwikkelingen in Polen en Bulgarije aan de kaak. Eind mei hebben ze ook al in Hongarije gefilmd.  Zo kan het een Europese film worden.

============================

Stichting Leefbaar Buitengebied is een overkoepelende organisatie van en voor bewoners van het buitengebied en kleine kernen. Wij willen ons met name inzetten voor de kwaliteit van het buitengebied, onze leefomgeving. De belangrijkste provincies op het gebied van veehouderij zijn hierin vertegenwoordigd, waaronder die van de stichting VROM? in Overijssel, Behoud de Parel in Limburg, Megastallen-nee in Noord-Brabant en Mooij Land in Gelderland. Mede de initiatiefnemers van meerdere provinciale burgerinitiatieven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met persvoorlichting Milieudefensie,

Martijn Tamboer  020 5507333 / 06 2959 3872

of

Sonja Borsboom 06-14292637 (woordvoerder Leefbaar Buitengebied)

======================================================

 

Platorm ABC kijkt naar de dieper liggende oorzaken. De boeren worden opgejaagd tot grootschaligheid (met onverantwoorde financiële consequenties) vanwege de ‘vrije’ markt (vrij voor wie?)

Boerenorganisaties zoals de NAV (akkerbouwers) en de NMV (melkveehouders) pleiten al vanaf begin jaren 90 voor meer overheidsregulering.

Ook Wyno Zwanenbureg, voorzitter van de NVV (varkenshouders) erkent de laatste tijd dat de liberaliseringsroute onhoudbaar is. ‘We zouden aan ‘productiebeheersing’ moeten denken, aan quota bijvoorbeeld’.

 

Een passage uit een ingezonden brief in de Gelderlander van de secretaris van Platform ABC, 1 mei 2020, n.a.v. klachten over megabedrijven in de omgeving van Nijmegen:

…….Het huidige beleid werkt grootschaligheid in de hand: we richten ons naar de wereldmarktprijzen dankzij de ‘vrije’ markt ideologie, ook al gaat maar 10% van de producten uiteindelijk naar de wereldmarkt. Dat betekent: de laagste prijzen zijn de richtprijzen. Dus zo efficiënt mogelijk produceren, in plaats van dat we onze gezondheid, het milieu, een fatsoenlijk inkomen voor de boer, en eerlijkheid tegenover de ontwikkelingslanden als richtsnoer nemen.

Op andere terreinen hebben we inmiddels ingezien dat die zogenaamde vrije markt helemaal niet zo ideaal is, denk aan de banken, de zorg, de spoorwegen. Waarom is dan die eerste levensbehoefte, ons voedsel, nog steeds aan die waan onderworpen?  De politiek kan ook andere keuzes maken. In Canada bijvoorbeeld bepalen boeren en de overheid samen dat er van bepaalde producten, genoeg geproduceerd wordt voor het eigen gebied (men exporteert niet), en wat de prijs en kwaliteit zijn. De agrifood bedrijven en de supermarkten mogen meepraten maar zij krijgen niet het heft in handen, zoals hier in Europa. Resultaat? Prima kwaliteit, een consumentenprijs zoals in andere landen, en een fatsoenlijk inkomen voor de boer.

Zie hier voor het volledige stuk.