Mede dankzij een tweet van de NAV worden oneerlijke handelspraktijken in de EU verboden.

De NAV heeft sinds 2012 gelobbyd tegen oneerlijke handelspraktijken (OHP). In 2014 heeft het toenmalige Ministerie van EZ een proef gedaan met een vrijwillige Gedragscode, en een meldpunt waar boeren klachten konden melden. Er kwamen GEEN klachten binnen. Hersenspinsels dus? 

In 2014 heeft de NAV zelf een uitgebreide ledenpeiling gehouden over dit onderwerp. Daaruit kwamen harde cijfers: 72% van de respondenten had met Oneerlijke Handelspraktijken te maken gehad. De peiling leverde ook specifieke informatie op over de problemen, en de leden gaven ook aan waarom ze niet gereageerd hadden op de eerdere peiling: ze hadden er geen vertrouwen in dat hun klachten anoniem zouden worden afgehandeld door de klachtencommissie bestaande uit een boer en twee afnemende bedrijven.

Persbericht: ‘Die informatie hebben we o.a. gebruikt in gesprekken met Tweede Kamerleden. In 2015 konden we met succes via Twitter inbreken in het debat van Minister Kamp met de Kamer toen hij zei dat er geen meldingen waren binnengekomen en dat er dus niks aan de hand was in de agrarische keten. Dat leidde tot de toezegging van Kamp dat hij onze input mee zou nemen in de evaluatie van de proef.’

Ondertussen heeft de NAV samen met SOMO (St. Onderzoek Multinationale Ondernemingen) en andere Europese organisaties ook in Brussel aandacht gevraagd voor Oneerlijke Handels Praktijken. Daar is men doordrongen geraakt van het feit dat er veel problemen mee zijn en dat een vrijwillige gedragscode niet werkt. Dat heeft er toe geleid dat er nu een Richtlijn komt waarin acht Oneerlijke Handels Praktijken worden genoemd die verboden zijn

De NAV heeft het Meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken op de website www.nav.nl inmiddels opgeheven. Zie voor het hele verhaal (inclusief de acht meest ergerlijke oneerlijke praktijken) dhet Persbericht NAV sluit meldpunt oneerlijke handelspraktijken’

‘Binnen de Autoriteit Consument en Markt komt een aparte afdeling die zich zal bezighouden met oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedsel keten. Wij zien dit als een met succes volbrachte missie!’