Mee naar de internationale demo tijdens de Gruene Woche, 19 jan. a.s.?

Berlin calling! elke jaar vindt de International Green Week plaats in Berlijn, waar ook Europese landbouwminsters en commissaris Ciolos en andere politici bij zijn. Tijdens die week vindt de laatste jaren een grote demonstratie plaats (20.000 mensen) voor een eerlijker en meer duurzame landbouw.  (zie www.wir-haben-es-satt.de) Dit jaar worden mensen uit heel Europa uitgenodigd zodat het een internationale demo wordt. Die vindt plaats op zaterdag 19 januari, en op zondagochtend is er nog een vergadering over de volgende stappen van de ‘Good Food Good Farming’ campagne, vóór de onderhandelingen over het landbouwbeleid de laatste fase in gaan. (De stemming in de landbouwcommissie van het Europees parlement vindt plaats in de week na de demo, op 24 jan.) Zie ook Good Food Good Farming Campaign Laten we weer samen optrekken voor een betere landbouw, net als bij de Good Food March!

LOGISTIEK: Milieudefensie ziet dit keer geen kans om een bus te charteren wegens drukte op andere terreinen.  Twee leden van ABC denken aan heenreis per trein op vrijdag, terug op zondag (na drie uur) of maandag. Een treinkaartje kost 49 euro enkel, als je het bijtijds bestelt. Maar als meer mensen zich opgeven kan er misschien een klein busje gehuurd worden, wees daar dus snel mee s.v.p.! Bij greetg800@gmail.com. De organisatoren in Berlijn proberen onderdak bij mensen thuis te regelen.

De (enorme!) beurs it zaterdag tot 8 uur open, dus daar zou men na de demo nog heen kunnen gaan.

Hieronder de oproep die Europa-breed gebruikt wordt:

Zaterdag 19/01/2013 – 11 uur Hauptbahnhof Berlin – demonstratie

Het ziet er slecht uit voor de landbouw.

In Brussel wordt over het lot van ons voedsel en onze boeren beslist. Voor de eerste keer zal door zowel het Europees Parlement als door de nationale regeringen besloten worden over de hervorming van de Europese landbouw. Dit is onze kans om een CAP (= Common Agricultural Policy / Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ) te eisen die goed voedsel en een goede landbouw oplevert. Het is tijd voor verandering.

de zinnen over industriele landbouw en over de verdeling tussen groot en klein zou je weg kunnen laten. dan blijf je het dichtst bij NAVen NMV

In de afgelopen 50 jaar is ons belastinggeld gebruikt om de té grootschalige voedselproductie te ondersteunen. Deze vorm van landbouw brengt het voortbestaan van boeren wereldwijd in gevaar, zowel in het Noorden als in het zuiden. Het veroorzaakt wereldwijd enerzijds voedsel-onzekerheid en anderzijds bergen voedselafval. De landbouw is voor veevoer sterk afhankelijk van geïmporteerde soja en veel fossiele brandstoffen, wat nadelig is voor het klimaat. Het platteland ontvolkt. Voortdurend leunen op soja-import en de toenemende trend naar ‘landjepik’ vernietigt boerengemeenschappen overal ter wereld. Het is tijd voor verandering.

Het Europese beleid op al deze punten wordt momenteel herzien. In 2013 worden de onderhandelingen over het landbouwbeleid (meer dan 40% van de Europese begroting) afgerond. De besluitvormers praten nu over de bestemming van de 60 miljard die er elk jaar beschikbaar voor is. Of het geld naar de gezinsbedrijven gaat of ook in grote mate naar agrifood bedrijven  bedrijven valt nog te bezien. De besluiten worden genomen terwijl elders de internationale gemeenschap debatteert over de strijd tegen de honger in de wereld en het recht op voedsel voor allen.

In januari 2013 zullen de ministers van alle EU lidstaten bijeen zijn in Berlijn voor de Internationale Groene Week. Ook de EU landbouw Commissaris Dacian Ciolos zal erbij zijn. Een uitstekende gelegenheid om de besluitvormers, waaronder ook Angela Merkel, te laten zien dat we een verandering ten goede willen! We roepen allen die een groene en eerlijke hervorming van de CAP willen (= het GLB, het gemeenschappelijk landbouw Beleid) om naar Berlijn te komen en mee te doen aan de internationale demonstratie. Die vindt plaats op 19 januari, een paar dagen voor de laatste stemming over de CAP in de landbouwcommissie van het Europees parlement, en voordat het laatste stadium van de onderhandelingen tussen parlement en raad en Commissie in Brussel begint.

Het landbouwbeleid van de EU gaat iedereen aan. Wie je ook bent – boer, consument, kok, activist, ouder – we moeten opkomen voor waar we allemaal bezorgd om zijn: Good Food and Good Farming.

We willen een CAP die:

 • Zekere en stabiele kostendekkende prijzen biedt voor voor boeren en faire prijzen voor consumenten
 • Ons natuurlijk, cultureel en culinair erfgoed naar waarde schat
 • Echte gezinsbedrijven steunt; zowel nieuwe als oudere bedrijven. We mogen niet nog meer boeren verliezen!
 • Subsidies rechtstreeks verbindt aan sociale, milieu- en dierenwelzijns-criteria. Gemeenschapsgeld voor gemeenschappelijke goederen!
 • Ons meeneemt naar een groenere en meer duurzame landbouw, die agro-ecologische landbouwmethodes promoot
 • De sociale en economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen versterkt.
 • De teelt van plaatselijke eiwithoudende gewassen garandeert, in plaats van de import van soja
 • Ons verzekert van meer gelijkheid tussen de oude en de nieuwe lidstaten
 • Ons richting voedselsoevereiniteit brengt
 • Haar internationale verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat zowel Europa als het Zuiden meer zelfvoorzienend worden
 • Voedselspeculatie verwerpt en de export van landbouwproducten beneden hun eigenlijke productiekosten beëindigt.

Samen kunnen we deze veranderingen bewerkstelligen!

 For more information contact Kate Mann at communication@arc2020.eu or call  +49 30 28482326