Meest gebruikte bestrijdingsmiddel hoopt zich op in moedermelk in de V.S.

Uit onderzoek blijkt dat glyfosaat (Roundup) zich ophoopt in het lichaam van de moeder. Voor de eerste keer is moedermelk daarop onderzocht, op verzoek van’ Moms across America’ en ‘Sustainable Pulse’. In 3 van de 10 monsters was het nivo ‘hoog’. Veel hoger dan de EU per bestrijdingsmiddel voor drinkwater toestaat, maar nog onder het maximum dat de EPA (Environmental Protection Agency) in de VS voor glyfosaat toestaat, ervan uitgaande dat het snel het lichaam weer verlaat.

 In de V.S. komt het 10 x zoveel voor in de urine  als in Europa. Ook in drinkwater is het nivo hoger dan in Europa.  Experts beschuldigen de ‘crop industry’, die rijkelijk glyfosaat spuit op GMO gewassen. Die worden in Europa nog niet veel geteeld.

Dit was nog maar een pilot-onderzoek , verricht aan het Microbe Inotech Labs, St. Louis, Missouri. Men hoopt dat het wetenschappers elders en voedselveiligheids-instituten zal insprieren tot volledig wetenschappelijk onderzoek. De twee organisaties vragen de USDA and EPA   om bestrdijdingsmiddelen op basis van glyfosaat tijdelijk te verbieden tot degelijker onderzoek is afgerond. Vooral de vormen waarin glyfosaat het meest wordt verkocht, nl samenstellingen van bestrijdingsmiddelen die nog veel sterker zijn, moeten worden onderzocht. Ze vragen het congres hiervoor geld beschikbaar te stellen. De al bestaande ‘wetenschappelijke’ studies zijn betaald door de agrochemische industrie. Ze zijn dus niet onafhankelijk en bovendien zijn ze niet openbaar onder het mom van fabrieksgeheim, ze kunnen dus niet getoetst worden door onafhankelijke wetenschappers en het publiek.

Monsanto heeft steeds gezegd dat glyfosaat niet in het lichaam opgehoopt wordt, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Dit roept herinneringen op aan de PCB affaire in de jaren 70.

Geruststellend is dat bij vrouwen die zich tussen 2 maanden en 2 jaar strikt hadden gehouden aan vegetarische en niet-GMO voeding geen glyfosaat werd aangetoond.

Meer info in Meest gebruikte bestrijdingsmiddel in moedermelk

Met dank aan Roelf Havinga