Melk – wat wil Verburg?

Onrust alom over de lage melkprijs – maar niet bij onze minister! 5 oktober is er een informeel overleg van de EU ministers, en 19 oktober een officiële raad van de landbouwministers. Onze minister belooft de neoliberale poot stijf te houden.  Tussendoor (7 okt) is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer. CU en SP en PvdD en GroenLinks zijn voor handhaving van het quotum, net als 60% van de boeren (waaronder ook een meerderheid aan LTO-boeren). Laten we de hoeveelheid melk beperken, er ligt al voor 4,5 miljard aan melkpoeder in opslag. Dat willen sommigen elders met behulp van exportsubsidies afzetten, maar dat willen de NMV en DDB (en natuurlijk platform ABC) NIET. Laten we de boeren in de ontwikkelingslanden niet het brood uit de mond stoten. Zie verder de sites www.nmv.nu en www.ddb.nu Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vond plaats op 7 oktober. Hans Geurts (bestuur NMV) zat op de tribune. Hier als reactie het persbericht van de NMV: Minister Verburg liegt de Tweede Kamer voor Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor landbouw van 7 oktober jl. loog minister Verburg bewust over de  inzet van de European Milk Board (EMB). Deze Europese organisatie van melkveehouders, waar ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) lid van is, voert al weken in heel Europa actie voor een beter zuivelbeleid. Dit moet leiden tot een structureel kostendekkende melkprijs voor de melkveehouders. Minister Verburg gaf aan dat melkveehouders melk uitreden om meer subsidie te krijgen. Dit is een grove leugen. Zowel de EMB als de NMV hebben nog nooit om subsidie gevraagd. Integendeel, zij hebben van begin af aan de instelling van exportsubsidies veroordeeld, omdat dat ten koste gaat van melkveehouders in ontwikkelingslanden. Als over zou worden gegaan naar een flexibel marktgericht quoteringssysteem zou dit juist veel belastinggeld kunnen besparen. Minister Verburg weet exact wat de wensen zijn van de EMB, deze zijn haar namelijk toegestuurd met het verzoek deze te ondersteunen. De EMB wil het aanbod van melk aanpassen aan de vraag en wil dit zelf reguleren middels een melkfonds dat gevuld wordt met een inhouding op het melkgeld. Geld dus van de melkveehouders zelf. Het enigste dat de EMB aan de overheid vraagt, is een wettelijk raamwerk om dit mogelijk te maken. Daarboven wil de EMB dat alle belanghebbenden in de zuivelketen, dus ook de politiek en consumentenorganisaties, zitting nemen in een monitoringsinstituut dat het systeem aanstuurt en hier toezicht op houdt. Hiermee is transparantie verzekerd. Het lijkt erop dat Verburg de EMB en NMV bewust in een negatief daglicht wil stellen, door hen neer te zetten als subsidievragers. Door het verkondigen van deze onwaarheden brengt zij echter juist haar eigen geloofwaardigheid in diskrediet. Dit waren echter niet de enige onjuiste opmerkingen. Minister Verburg beweerde ook dat bij de invoering van een flexibel systeem, zoals in Canada, 50 tot 60% van de Nederlandse melkveehouders zouden moeten stoppen. Dit is volstrekte onzin. Zij weet heel goed dat een dergelijk systeem Europees ingevoerd zou gaan worden. De netto-export vanuit de EU naar de wereldmarkt is op dit moment nog geen 8%. Een deel van deze export zal ook in een gereguleerd systeem in stand blijven, waardoor de productie met maximaal 5% terug zou moeten. Iedere Europese melkveehouder wordt in dat geval met een gelijk percentage gekort. Verder hield zij, om het effect van de EU-maatregelen aan te tonen, wel erg positieve melkprijzen aan, waar ze voor het gemak de bedrijfstoeslag maar bij optelde. Deze is inmiddels echter voor iedere melkveehouder anders. Feit is dat de melkprijs nog steeds veel te laag is en dat er, gezien de enorme voorraden die boven de markt hangen en de nog steeds oplopende melkproductie, geen enkele reden is te verwachten dat deze prijsstijging structureel is. De invloed van de Europese melkstaking, waarbij in Duitsland en Frankrijk daadwerkelijk fabrieken stil hebben gestaan, wordt door Verburg genegeerd. Ook ging ze niet voldoende in op de vragen van dhr. Atsma over Artikel 33, betreffende de plicht van de EU om er voor te zorgen dat boeren een redelijk inkomen uit hun bedrijf kunnen halen. Al met al heeft de NMV een slecht gevoel over het optreden van minister Verburg in dit AO.De NMV zal de minister dan ook om opheldering vragen over de genoemde opmerkingen.