Melk goedkoper dan (flesjes)water?

In Engeland wel. En ook hier is de prijs schrikbarend gedaald, mede door de afnemende vraag in Rusland en China. Wat te doen? Demonstreren maar weer? Jazeker, 7-9 september in Brussel. Maar er is meer: de European Milk Board heeft een goed plan waarmee vóór een crisis doorzet maatregelen worden getroffen om zo’n crisis in te perken. Dat kan veel leed voorkomen.

In boerengezinnen is nu weer veel stress omdat velen nu ‘onder de kostprijs’ werken, d.w.z. dat ze werken hard maar voor niks. Ze teren in op hun reserves of moeten naar de bank moeten om geld bij te lenen. De prijzen elders zijn nu ook aan het zakken, ook in Amerika, en in Nieuw Zeeland is de prijs nog lager dan hier. Dan gaan bedrijven omvallen en ontstaan er op een gegeven moment tekorten, en dan begint de cyclus weer van voren af aan. Crisissen zullen elkaar steeds sneller opvolgen, zo wordt voorspeld: de markt wordt steeds instabieler.

 

Politici moeten maatregelen treffen, en de European Milk Board heeft i.s.m. the German Dairy Farmers’ Association een goede suggestie:

 

The Market Responsibility Programme

Marktverantwoordelijkheids-programma.

Dit plan wordt alleen ingevoerd als de markt uit balans dreigt te raken. Door de markt goed te observeren  kan men een dreigende crisis aan zien komen en er in drie fases op reageren:

 

1. Waarschuwing als de marktprijs  7.5 % zakt. Men kan overgaan tot opslag van de overtollige melk(poeder).

2. Crisis: De marktindex zakt met 15%: het ‘melkverantwoordelijkheidsplan’ wordt uitgevoerd: boeren die teveel produceren vergeleken met een jaar tevoren betalen een boete, boeren die te weinig produceren krijgen een bonus.

3. De marktindex zakt met 25%: verplichte beperking van de melkproductie.

‘Dát is pas ondernemerschap’, volgens Sieta van Keimpema, van de EMB. ‘Het is marktgericht handelen’. Het ‘Observatory’ dat de markt in de gaten houdt is er al op  Europees niveau, het is na aandringen van de EMB door de vorige landbouw-commissaris ingesteld. Nu nog het ‘Central Monitoring Agency’ optuigen, het bureau dat e.e.a. regelt. De plannen ervoor liggen al klaar. Is er de politieke wil in Europa?

De EMB wil daar met haar leden in Brussel op 7 september a.s. tijdens een bijzondere zitting van de landbouwraad de invoering van het Markt Verantwoordelijkheids Programma als crisisinstrument eisen en opnieuw wijzen op de noodzaak van kostendekkende prijzen voor de primaire producenten.

Voor het Market Responsibility Programm: zie www.europeanmilkboard.org