Melkveehouders bezig met minder ammoniak uitstoot door betere vloeren

Vrijdag 24 mei organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van LNV, het RVO, NVWA en het PBL. Zij wilde overheidsinstanties laten zien dat er ook andere oplossingen zijn voor het brengen van ammoniak-emissies dan de ‘end of pipe’ oplossing door bijv. luchtwassers. (Luchtwassers = mechanische ventilatie van de stal; reductie van 15 kilo naar 5,1 kilo ammoniak). Deze bijeenkomst vond plaats op een bedrijf met 130 koeien van de familie Meijer. Zij hebben een Aeromixsysteem in één van de twee mestkelders onder hun loopstal. Dat biedt de mogelijkheid om in de praktijk te zien en ervaren wat een luchtbellen mixsysteem doet met mestkwaliteit. (  Dagelijks wordt de mest met een doorsnede van circa twee meter door middel van opstijgende luchtbellen gemixt. Zo wordt de mest in goede (verse) conditie gehouden. Bijkomend voordeel is dat bij Aeromix niet meer machinaal gemixt hoeft te worden, en er zo minder geur vrijkomt.) De beleidsmakers konden op dit bedrijf goed het verschil zien tussen het oude en nieuwe systeem, omdat dezelfde koeien hun mest in beide mestkelders deponeren. Deze mest wordt dus geproduceerd met precies hetzelfde rantsoen. 

Er is nog een anders syteem: emissie-ame vloeren, waarbij het vooral gaat om de beperking van luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder door  dichte naden, regelmatig wegschuiven van mest, etc. Begin dit jaar bleek een emissiearme vloer ertoe te leiden dat bij een boer in Markelo een ontploffing ontstond, met desastreuze gevolgen van dien. Deze veehouder heeft nu ook een vergelijkbaar systeem als Aeromix in zijn stal geïnstalleerd om herhaling te voorkomen. Vervolgens ontving de NMV van een andere ongeruste melkveehouder een mail, omdat hij ook een emissiearme vloer heeft en er zorgwekkende meetresultaten op zijn bedrijf gemeten werden. Deze boer heeft het gevoel op een (tijd)bom te leven en werken.

Voorafgaand aan het middagprogramma kwam de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu iets vertellen over zijn omslag in denken als boer zijnde. Daarna vertelde Henk Heida nog over emissiemetingen en mestonderzoeken en dat men hier met het rantsoen voor de koe een groot verschil in kan maken.

Zo is de NMV aktief aan het meewerken aan de reductie van de ammoniak-emissie. Meerdere beleidsmakers gaven aan, nieuwe inzichten verkregen te hebben en meer open te staan voor bron-oplossingen. 

bron: Koebont, ledenblad van de NMV