Meningen verdeeld over verbod Crispr-Cas verdelings-techniek

De NAV meldde in een persbericht dat zij teleurgesteld is dat de EU Commissie deze techniek behandelt als GMO’s, dus verboden. Nina Holland van Corporate Europe Observatory is echter verheugd over het verbod. De NAV schrijft o.a.: Crispr Cas is een techniek waarmee een deel van het DNA wordt verwijderd. Er wordt dus geen DNA ingebouwd. De NAV is van mening, dat hiermee een snelle, trefzekere veredeling mogelijk wordt. 
De akkerbouwsector heeft in het Actieplan Plantgezondheid duidelijke doelen gesteld om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Dat kan alleen, als er tegelijkertijd ook weerbaardere en robuuste rassen beschikbaar komen. Met nieuwe veredelingstechnieken kan dat veel sneller dan met klassieke veredeling…..Buiten de EU worden de technieken al breed toegepast. Ook om een gelijk speelveld te behouden en om te voorkomen, dat veredelingsbedrijven zich buiten de EU gaan vestigen, vindt de NAV dat dergelijke technieken ook in de EU moeten worden toegestaan . (Voor het volledige persbericht zie www.nav.nl)

Bovendien: Nawoord: door de uitspraak van het Europese Hof blijven de nieuwe veredelingstechnieken/CrisprCas juist onbereikbaar voor de kleinschalige Nederlandse groenten en aardappel veredelingsbedrijven, omdat de toelatingsprocedure voor hen te duur is. Deze technieken gaan dus vooralsnog alleen toegepast worden door de Bayer/Monsanto’s van deze wereld.

 

Nina Holland van Corporate Europe Observatory is echter verheugd over het verbod: ‘het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat producten die met deze techniek tot stand zijn gekomen beschouwd moeten worden als GMO’s; voor zij toegelaten worden moeten ze eerst veilig blijken w.b. de voedelveiligheid en milieu. Dit ondanks het feit dat de grote biotech bedrijven al veel patenten heeft aangevraaagd op deze technieken en dus zeer teleurgesteld zijn en zullen blijven lobbyen.

Wetenschappers, consumenten, ngo’s en ook boeren zijn blij met deze uitspraak aangezien elke nieuwe methode voor het kweken van voedsel- en veevoerproducten eerst uitgebreid getest en gerubriceerd moet worden om de veiligheid voor de bevolking en het milieu te garanderen.’

Er wordt verwezen naar een website van Europese wetenschappers. Zij stellen dat er bewijs is dat naast de bedoelde wijzigingen in DNA en RNA ook andere onbedoelde wijzigingen optreden, zoals onverwachte toxinen of allergenen, of gewijzigde voedingswaarde. Genetische wijzigingen zouden ook in de vrije natuur – zelfs wereldwijd –  kunnen doorzetten. Er is al voorgesteld muizen of muggen maar uit te roeien, maar dat zou tot onbedoelde effecten in hele ecosystemen kunnen leiden. Zij vinden dat het voorzorgsprincipe hier van toepassing is. (‘bij gevaar niet oversteken’.)