Moe maar voldaan….Nyéléni Forum afgesloten

[ABC-bericht] Aan het eind van de (zater)dag lag er een verklaring die voorgelezen en aangenomen werd: de SLOTVERKLARING NYÉLÉNI EUROPA 2011. Motto: voedselsoevereiniteit in Europa nu! Dat is een  tekst van twee bladzijdes, zie hier de Nederlandse vertaling. De engelse tekst vind je op  zie http://nyeleni2011.net/. De dag ervoor  (onze dag voor excursie en ‘kennismarkt’) was door de stuurgroep gebruikt om alle rapportages door te nemen. Patrick Mulvany vertelde dat hij 400 bladzijdes met verslagen had doorgenomen en dat hij onder de indruk was van de grote variatie aan concrete voorbeelden van wat er ‘on the ground’ overal tot stand gebracht wordt.  Ze hadden uit die rapportages een voorlopige ‘verklaring van Nyeleni 2011’  gedestilleerd, die zatrerdagmiddag nog eens besproken werd, eerst naargelang achtergrond (boeren, organisaties, consumenten etc) en daarna in regionale groepen. De commentaren daaruit werden verwerkt, enaan het eind van de dag lag er dus een stuk.

Daarnaaast werd een actieplan aangenemen (hier alleen de hoofdpunten):

– We zullen onze voedselsystemen veranderen en als gemeenschapp weer zeggenschap eisen over ons eigen voedsel

– We zullen ons verzetten tegen het agro-industriële voedselcomplex

– We zullen onze beweging voor voedselsoevereiniteit uitbouwen.

Belangrijker nog wordt het uitgebreidere rapport dat binnen een paar weken verschijnt en waar dat veel konkrete voorbeelden en aanbevelingen zal bevatten.

Op zondagmorgen werd er in een kring door veel delegaties nog mooi (bijv. Nederland) /aanstekelijk (Oost-Europa) /ontroerend (Noorwegen) gezongen en werden er uit alle landen midden in de kring zaden bijeenbebracht . Vervolgens werden allen die zich  grotendeels gratis voor het Forum ingezet hadden – tolken, keukengroep, bargroep, infogroep, etc etc – met geklap en geïmptoviseerde muziek op potten en pannen bedankt voor hun geweldige inzet. Vooral een groete groep  Oostenrijkers heeft heel veel werk verzet. Voor foto’s zie voorlopig ook http://nyeleni2011.net/. en www.aseed.net.

Het was een geweldige ervaring voor ons allemaal waar we veel inspiratie uit kunnen putten. Er zijn in de loop van de week tussen de bedrijven door kleine of grotere netwerken gevormd naargelang de verschillende onderwerpen waar mensen mee bezig bleken te zijn, heel waardevol; Europees burgerschap in de praktijk.

Het was de hele week heerlijk weer. Onder het middageten hebben we die laatste dag uiten in de zon met de Nederlandse groep  al wat plannetjes zitten maken. Na het opruimen is er door degenen die er nog waren nog gezamenlijk gezwommen in de Donau om lekker op te frissen!

 Hier wat foto’s gemaakt door Lies (in een word-document)

Hieronder een korte nabeschouwing door Irma (WILPF) , en hier van haar een langerpersoonlijk verslag over de hele week. Zij nam deel aan de werkgroep ‘overheidsbeleid’.

Bedankt allemaal, keukenploeg, vertalers etc.!

 

bedankt (deel van de) organisatoren (bij de zaad-tafel met zaden etc uit alle windstreken):

 

 

Irma:

Nyeleni Forum over Voedselsoevereiniteit in Europa[1]

In Krems – Oostenrijk, is na vijf dag van intensief  en inspirerend werken een gezamenlijke verklaring aangenomen met als doel om de controle van mensen over
voedselsystemen te herwinnen en daarmee het agro-industriële systeem te verslaan en de beweging in Europa rond voedselsoevereiniteit te versterken. De
kracht van de beweging manifesteerde zich al met deze bijeenkomst waarin 400 gedelegeerden vanuit 120 organisaties aan meededen. Vooral de stem van
jongeren, vrouwen en voedselproducenten klonken door in deze bijeenkomst waar mensen uit heel Europa maar ook vertegenwoordigers uit Mali, Nigeria, India en
Peru aan meededen. De geest van het forum doet de oorspronkelijke benoeming van AgriCultuur eer aan door de hartverwarmende veelzijdige beleving van muziek,
theater en culinaire kunst. Nyeleni is de naam van het eerste congres in Mali vernoemd naar een Malinese boerin die streed voor voedselsoevereiniteit en is
tevens de naam van de lokale godin van de vruchtbaarheid.

In dit participatieve en grotendeels democratische proces werd door de diversiteit aan bijdragen een gemeenschappelijk raamwerk en de bouwstenen voor
een gezamenlijk actieplan gedefinieerd. Het forum ziet veranderingen in het voedselsysteem als een mogelijke stap op weg naar een meer structurele maatschappelijke
verandering.

De weg die het Forum ziet om voedselsoevereiniteit mogelijk te maken

–        Een ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig model van voedsel productie en consumptie gebaseerd op niet industriële kleinschalige landbouw.

–        Decentralisatie van het voedseldistributie systeem en verkorten van de keten tussen producenten en consumenten

–         Democratisering van de besluitvorming van gemeenschappelijke goederen ( land, water, lucht, kennis, zaad en vee)

–         Verbeteren van werkomstandigheden en sociale condities van mensen die in de landbouw werken

–         Garanderen van een ander landbouw-, handels-  en energiebeleid dat op alle niveaus en wereldwijd, de kleinschalige milieu en mensvriendelijke landbouw bevordert met  eerlijke voedselprijzen en veilig, gmo vrij voedsel voor iedereen

Op dit moment van politieke, sociale en economische crisis met problemen als vluchtigheid van kapitaal en voedselprijzen, bevestigen de gedelegeerden de gemeenschappelijke visie door het recht van alle mensen te benadrukken om het eigen voedsel en landbouw beleid en systeem te bepalen zonder schade te doen aan mens
of de mooie natuurlijke hulpbronnen. Dat is de reden dat de eis is: Voedselsoevereiniteit Nu in Europa.

De volledige tekst van de declaratie is te vinden op de website van het Nyeleni Forum 2011. www.nyelenieurope.net    en www.aaardeboerconsument.nl

Doe mee met de Beweging voor Voedselsoevereiniteit en sluit je aan bij lokale, landelijke of Europese activiteiten rond Wereldvoedseldag. Eet lokaal duurzaam voedsel. Spreid het woord en de beweging. Meer boeren en boerinnen en meer gezond en meer ecologisch voedsel. Stop de megastallen en de intensieve varkenshouderij. Strijd  mee
voor een alternatieve Europees Voedsel en Handelsbeleid gebaseerd voedselsoevereiniteit en wees solidair met de kleine boeren en boerinnen wereldwijd. Voedsel is geen handelswaar dus moet het uit de WTO.

[1]
Vrij vertaald naar de persverklaring van nyeleni.org