Monsanto’s geheime agenda

Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie over landbouw en klimaat “It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend.

Monsanto is één van ’s werelds grootste ‘life-science’ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren.  De Monsanto-agenda blijkt schade aan mens en milieu ondergeschikt te maken aan het behalen van maximale winst, aldus Anna William. “Het gaat hier niet om een onschuldig groentezadenbedrijf dat de mensheid helpt om voldoende voedsel te produceren, maar om een onderneming die er alles aan doet om de hele voedselmarkt onder controle te krijgen. En een ieder die tegen haar belangen ingaat, wordt de mond gesnoerd.”

De Amerikaanse multinational is groot geworden met de verkoop van bestrijdingsmiddelen, zoals het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’. Tegenwoordig richt zij zich op de combinatie van genetisch gemanipuleerde soja en maïs die resistent zijn gemaakt tegen de bijgeleverde insecticide RoundupReady. Het bedrijf ijvert voor klimaatsubsidies (CO2-kredieten) voor het telen van gewassen met gif. Monsanto is sinds enkele jaren ook actief in Nederland, waar het Seminis, De Ruiter Seeds en Western Seed heeft opgekocht. Het bedrijf heeft wereldwijd inmiddels 23% van de commerciële zadenmarkt in handen.

Bedrijven als Monsanto lobbyen op conferenctie zoals die in Den Haag in November voor technologische oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. De actiegroep ‘Verdelg Monsanto’ bepleit echter de bevordering van lokale duurzame landbouw. Kleinschalige landbouw biedt wereldwijd werkgelegenheid aan 2,8 miljard mensen en helpt tegen honger, ondervoeding en de huidige voedselcrisis. Deze vorm van landbouw is daarbij minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor

.Voor fotos’s en meer info : www.supermacht:
ttp://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=1