Nacht van Brussel: nu of nooit!

De melkveehouders van de European Milk Board (EMB) hielden 26 en 27 november in Brussel een grote demonstratie voor het europese parlement. Zij riepen medestandersop om daarbij te zijn om de gezamenlijke eis  – flexibele marktregulering om kostendekkende melkprijzen te bereiken – nadrukkelijk ondder de aandacht te brengen.

Concrete aanleidingen waren belangrijke zittingen van de landbouwraad van het Europees Parlement (26/27 november) en de EU landbouw minsiterraad (28/29 november) waar besluiten zouden worden genomen over de landbouwmarkt ordening. Besluiten die onze positie in de keten zullen moeten versterken!

In indrukwekkende colonnes kwamen de honerden trekkers van verschillende kanten Brussel in. ‘Het grote aantal deelnemers totn aan hoezeer de landbouw en in het bijzonder de gezinsbedrijven in dienst van de samenleving, de collega’s uit geheel Europa aan het hart liggen. Deze toekomst kan alleen veilig worden gesteld als flexibele marktregulering door middel van een europese monitoringscommissie wordt ingesteld voor de zuivelsector’, aldus Romuald Schaber, president van de EMB.

 Necderlandse Melkveehouders Vakbond: We gaan ook om de politici die onze plannen steunen, luid en duidelijk steun in de rug te geven. Bij de laatste stemming over afschaffing van het melkquotum, was in de Landbouwraad van het Europees Parlement nog slechts een krappe meerderheid (18 tegen 17 stemmen) hier vóór. Wie de melkveehouderij en in het bijzonder het gezinsbedrijf in de EU wil behouden moet nú opstaan! Nu het landbouwbeleid wordt vastgelegd voor de komende jaren! Het is nu of nooit!

Kijk voor een uitgebreider verslag en foto’s op de website van de NMV en EMB:

www,nmv.nu, www.europeanmilkboard.eu