NAV: meeste boeren tegen opheffing Productschap Akkerbouw

In het regeerakkoord van VVD en PvdA werd tot verontwaardiging van de NAV en veel andere boeren het opheffen van publiekrechtelijke organen aangekondigd, en daarmee ook de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De productschappen zijn producentenorganisaties die gezamenlijk d.m.v. wettelijke regelingen de boeren bij de les houden w.b. plantenziektes, en die collectief gefinancierd onderzoek doen, en markt- en prijsinformatie en akkerbouwpromotie organiseren. ”Ze zijn de sleutel tot een goede teelt en tot de export’, aldus een LTO-woordvoerder.‘Je kunt de collega’s bij de les houden w.b. plantenziektes, vergelijk het met flitspalen, want er zijn altijd figuren die zich niet aan de gedragsregels houden.’   In het buitenland benijdt men ons zelfs om de productschappen. Waarom moeten ze dan in godsnaam in 2014 opgeheven worden? ‘Het is uit de tijd en ondemocratisch’, aldus het ministerie. Het was nu eenmaal eigenlijk al onder het kabinet Balkenende zo besloten. Het zal wel weer niet bij de ‘vrije’ markt horen.

In de periode 14 tot 24 februari 2013 is door de NAV een opiniepeiling gehouden onder akkerbouwers over het belang van een aantal taken dat nu door het Productschap Akkerbouw worden uitgevoerd. Met de opheffing van het Productschap Akkerbouw zouden onder meer de teeltregelingen plantgezondheid, teeltonderzoek, markt- en prijsinformatie en akkerbouwpromotie verdwijnen. 84% van de NAV-akkerbouwersis tegen opheffing. De vakbond concludeert dat alles op alles gezet moet worden om als akkerbouwend Nederland teeltregelingen en collectief gefinancierd teeltonderzoek voort te zetten.  Zie verder www.nav.nl