Nederland tweede landbouwexporteur met €112 miljard export. Of nog geen 10 miljard?

‘Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld’. Hoe kan dat toch, zo’n klein landje? In de Volkskrant werden de cijfers toegelicht, en die € 112 miljard bestaat maar voor klein deel (10 miljard) uit onze kaas en bloembollen etc. Dus de grootspraak die leidt tot ‘met onze export gaan we de wereld voeden’. wringt. Die mythe wordt trouwens goed weerlegd door Voedsel Anders : niet westerse  exporte maar (lokale) agroecologie gaat de wereld voeden. 

Maar eerst die cijfers. Wat zit er in die 112 miljard? (Cijfers voor 2014)

 45 miljard is de werkelijke exportwaarde van de agrosector. Dan gaat het volgens het CBS om producten van de land- en tuinbouw ( BBP is 11  miljard, minus 1 miljard subsidie uit Brussel, blijft over 10 miljard.) Er zitten ook bloembollen en plantgoed bij die 10 miljard, het is  niet allemaal voedsel. Een deel van die producten blijft in Nederland. Naast die nog geen 10 miljard aan eigen productie zitten er ook  verwerkte producten in de 45 miljard uitvoer: drank en voedingsmiddelen etc.

25 miljard  ( dollars, dit keer) is  doorvoer; ‘Rotterdam’ zeg maar. We zijn nl ook de op 5 na grootste IMporteur van de wereld. We voeren voor 75 miljard in. 25 miljard daarvan (een deel van de soja bijvoorbeeld) wordt onmiddellijk weer uitgevoerd, dat telt ook als export. De rest van de invoer (50 miljoen; koffie, thee cacao etc.) wordt verwerkt en geëxporteerd of in Nederland gebruikt.

8,6 miljard euro aan mest, landbouwmachines, en andere aan de landbouw gerelateerde goederen.  Voor een deel – 1,7 miljard – ook doorvoer, van in totaal 3,9 miljard geïmporteerde goederen.  Dan zal er wel voor 4,7 miljard binnen ons land geproduceerd worden aan ‘landbouw berelateerde goederen’, zoals mest.

==============

88 miljard samen. Dat is nog niet die 112 miljard uit de kop, maar benadert het wel. Komt er nog de toegevoegde waarde bij van importproducten die hier vewerkt worden, zoals   vooral cacao, maar ook koffie, thee, fruit en tabak? We sluiten het Volkskrant- artikel bij voor degenen die het allemaal nog eens na willen rekenen: Landbouw is stuk kleiner dan voorgesteld.

In elk geval gaan we de wereld dus niet voeden met onze export. Lees dan  liever de Voedsel Anders weerlegging van die mythe.