Neelie: geef de zeggenschap over onze landbouwzaden niet aan de grote zaadbedrijven!

 (Uit brief aan Kroes): …..6 mei gaan Neelie Kroes en de andere Commissarissen stemmen over de zadenwetgeving die voorgesteld wordt door de Commissaris voor Gezondheids- en Consumentenzaken (DG SANCO). Deze Commissie werkt al jaren aan een voorstel voor nieuwe regulering van de zaadvermeerdering. Het voorstel van DG SANCO was ons inziens zeer teleurstellend en zeer schadelijk voor de biodiversiteit, en het voldoet in het geheel niet aan de wensen van consumenten.

Wij verwijzen hierbij naar het druk bezochte debat dat vorig jaar door ASEED georganiseerd werd tijdens het zadenweekend in Amsterdam.  De uitkomst van dat debat was dat Nederlandse kwekers gewoon doorgaan met het verhandelen van ongeregistreerde landbouwgewassen en andere nuttige planten (zowel ‘vergeten’ groenten als op de klassieke wijze ontwikkelde nieuwe variëteiten), ondanks het feit dat het – na aandrang door de grote bedrijven – volgens de EU een strafbare illegale activiteit wordt. [2]

De door de commissie voorgestelde regulering is geen ‘tool’ in het publieke belang maar een instrument om de belangen van de grote zaadbedrijven veilig te stellen,  die zich daarmee de oorsprong van ons dagelijks voedsel toe-eigenen. [3] DG AGRI (landbouwcommissie) en DG ENVI (milieu) zijn het niet eens met het voorstel dat er nu ligt. Maar er is veel kans dat het  voorstel van de SANCO commissaris door de hele Commissie wordt overgenomen en dan wordt het doorgestuurd naar het Europees Parlement.

Het is zeer bedenkelijk dat het laatste voorstel voornamelijk is opgesteld door Isabelle Clement-Nissou, een werkneemster van GNIS, de franse lobby voor de Zaadindustrie. Zij werd door Frankrijk als  ‘expert’ naar Brussel gestuurd als ‘ondersteuner’ van DG SANCO. De nieuwe regeling zal in feite oude en zeldzame variëteiten en door boeren en zelfstandige veredelaars gekweekte zaden verbieden als zijnde ‘illegaal’, aangezien ze niet op de lijsten van de zaadindustrie voorkomen, o.a. omdat dat voor de ‘gewone’ telers te duur is. Dit bedreigt het ruilen en verkopen van veel nu nog voorhanden zijnde variëteiten; een ernstige beperking van de biodiversiteit dus.

Wij vragen Mnevr. Kroes dringend om in het publiek belang alles wat in haar macht ligt te doen om te voorkomen dat bedrijven zich de basis van onze voedselketen toe toe-eigenen, te weten zaden en ander vermeerderingsmateriaal van onze nuttige planten.

(uit brief aan me vr. Kroes , ondertekend door Greet Goverde-Lips, Secretaris van platform Aarde Boer Consument (www.aardeboerconsument.nl), Didi van Dijk, ASEED en Centrum Biologische Landbouw (www.biologischelandbouw.org), Judith Vos, Voedselcollectief Amersfoort, Rosan Huizenga, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF),  Margriet Goris, St. Otherwise, Wageningen)

===================================================

Bijlage: uit ‘Vrije zaden voor landbouw en moestuin behouden! ‘,van ASEED

……..Het toelaten van gewassen op de Europese rassenlijst kost geld en tijd. Dat is niet te doen voor zaden waar er relatief weinig van worden verkocht en al helemaal geen optie voor kleine tuinders en ‘seed-savers’ die hun eigen zaden willen blijven gebruiken en ruilen. Daarnaast kunnen veel interessante, bijzondere en robuuste soorten nooit aan de criteria voor registratie voldoen; gewassen zouden onderscheidbaar, homogeen en stabiel moeten zijn (distinctiveness, uniformity and stability, de DUS-criteria). Maar voor een duurzame landbouw is het juist nodig enige variatie te hebben zodat zaden zich kunnen aanpassen aan bodemsoorten, plagen, klimaatzones en klimaatverandering. Grote agro-multinationals die een steeds groter deel van de zadenmarkt (inclusief genenbanken en patenten) in handen hebben kunnen zeer verheugd zijn over het uitschakelen van de mogelijk concurrentie van tuinders en boeren die zelf zaden vermeerderen en veredelen.

……..De Europese Commissie heeft al op de recente ophef gereageerd in een persbericht waarin ze melden dat er in de voorgestelde regelgeving voldoende uitzonderingen bestaand voor oude soorten. Het voorstel hiervoor (artikel 10 in de laatste voorlopige versie)  is echter totaal ontoereikend. De ‘registration light’ geldt alleen voor oude variëteiten die al op de markt zijn gekomen voordat de regelgeving van kracht wordt. Oftewel, alle oude variëteiten die niet officieel op de markt waren, variëteiten die niet zijn beschreven, en nieuwe ontdekkingen ….zouden WEL op eenzelfde manier moeten worden geregistreerd als industriële variëteiten. De voorwaarde dat vrije zaden ‘oud’ zijn zorgt voor een oneerlijke concurrentie tussen de industriële landbouw en de landbouw onafhankelijk van grote bedrijven. Het zal niet meer zijn toegestaan om los van de zaadbedrijven zaden te blijven veredelen om zo te zorgen voor een onafhankelijke landbouw die optimaal is aangepast aan de lokale omstandigheden. 

================

Nawoord na de stemming, op 13 mei, van Bert Staes, Vlaams parlementslid voor de Groenen:

De Europese Commissie dient vandaag het zadenvoorstel officieel bij het Parlement en de Raad van Ministers in. Staes:Vanaf vandaag begint dus de facto de politieke strijd om dit cruciale dossier in gunstige zin bij te sturen. Blijvende steun en druk van boeren, ngo’s en burgers zal daarbij hard nodig zijn.”


[1] zie http://www.seedforall.org/ twee open brieven getekend door meer dan 350 organisaties en burgers in Europa

[2] http://www.aseed.net/new/nl/zaden/in-het-nieuws/1115-stop-the-eu-unitary-patent

[3] zie onder: bijlage,uit (concept) toelichting door ASEED, www.ASEED.net