Nieuw boek: de voedselparadox

Een andere wereld is mogelijk! Dat is de boodschap van tal van maatschappelijke organisaties die zich niet herkennen in het huidige marktdenken dat de koers van veel regeringen bepaalt. De boodschap van dit boek gaat nog een stapje verder: een andere wereld, ze is er al. Ze moet alleen nog ontdekt en omarmd worden.

In dit boek van John Habets en Hek Cloudemanse (St. Werelddelen) nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de ondoorzichtige wereld van DE VOEDSELPARADOX. De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking. DE VOEDSELPARADOX schetst contouren van een wereld waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

DE VOEDSELPARADOX, John Habets & Henk Gloudemans

Uitgever: Stichting WereldDelen, 196 pag. , Prijs: € 14.95 

TE BESTELLEN? de st.Werelddelen bestaat inmiddels (2021) niet meer, maar misschien is het nog ergens te krijgen/ te koop. Googlen?  / tel tel. 013 5451666 (?) 

Enkele citaten:

“Als we een bedrag zien staan op een prijskaartje van een product, dan geloven we dat dit ons een indicatie geeft over de waarde van dat product. Feit is echter dat die prijs vaak en systematisch juist datgene buiten beschouwing laat wat mensen nu net waardevol vinden.” Raj Patel 

“Echte welvaart gaat over alles wat échte waarde heeft, wat nut heeft, wat zin geeft aan ons leven. Het bestaat op de eerste plaats uit de materiële dingen die het leven ondersteunen – voedsel, onderdak, kleding enz. De belangrijkste vormen van echte welvaart zijn niet eens in geld uit te drukken. Liefde bijvoorbeeld, een gelukkig en gezond kind, een baan die zorgt voor een gezond gevoel van eigenwaarde, deel uitmaken van een sterke zorgzame gemeenschap, een gezonde levendige natuurlijke omgeving, vrede, enz. Niets daarvan vind je terug op de balansen van Wall Street of in onze berekeningen van het Bruto Nationaal Product!” David Korten

“Overal op de wereld wordt inheems land ingepikt voor de teelt van suikerriet en palmolie voor biobrandstoffen, enorme delen van ‘s werelds regenwouden worden verwoest door mijnbouw en dambouw en soms worden er zelfs stammen hun leefgebied uitgezet omwille van natuurbehoud. Diefstal van hun land: dat is echt het allergrootste probleem. Door het verlies van land wordt het voor stammen steeds moeilijker om voor hun eigen voedsel te zorgen en een gezond leven te leiden. Ondanks het feit dat binnen het internationale recht de eigendomsrechten van de oorspronkelijke bevolking op hun land worden erkend, worden die rechten in de praktijk nauwelijks nageleefd.” Nellie werner 

“Je kunt niet spreken van een op mensenrechten gebaseerde aanpak als je naar een gezin in armoede toe stapt en zegt: 50% van jullie gezin zal worden gered. De andere 50% bekijkt het maar.” Diana Skelton 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.