Nieuw (landbouw)-rapport over de Wereldbank tijdens G7

Leuk samen bomen planten in Japan (zie foto door Reuter / FT), maar of ze daardoor meer begrip hebben voor boeren-problemen? Het Oakland Institute bracht tijdens de G7 top een rapport uit over 5 grote donoren van de Wereldbank, waaronder Nederland. Onderwerp van het rapport ‘The Unholy Alliance’: 5 westerse donoren bepalen de pro-bedrijfsleven agenda van de Afrikaanse landbouw: de V.S., het U.K., Denemarken, Nederland en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Hier het Factsheet Nederland, ondertitel: Nederlands eigenbelang gaat vóór Afrikaanse boeren.

De laatste 15 jaar heeft Nederland via PSOM/PSI fondsen veel bedrijfsinvesteringen in ontwikkelingslanden gestimuleerd, en 60% daarvan ging naar landbouwbedrijven, ook naar grootschalige projecten waarmee de landrechten van plaatselijke gemeenschappen geschonden werden.

Ook de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO (51% door de overheid gefinancierd) heeft tussen 2011 en 2015 voor 700 miljoen in de landbouw geïnvesteerd, o.a. in een suikerriet plantage in Sierra Leone (Addax Bioenergy) van 20.000 ha (20 bij 10 km) waarvoor verjaagde dorpelingen niet  werden gecompenseerd en er werden ook geen banen geschapen of sociale diensten geleverd.

In 2015 gaf de FMO 15 miljoen voor een bedrijf voor koolstof-opslag in bomen (klimaat-compensatie) waarvoor 22.000 Oegandezen van hun land verdreven werden.

Nederland draagt bij aan verschillende internationale fondsen (onder andere de ‘New Alliance’ van de G8) die investeringen in de Afrikaanse landbouw stimuleren door partnerschappen met – en financiering van – de agro-industrie en agro-chemische bedrijven.

Nederland promoot het gebruik van gepatenteerd (‘verbeterd’) zaad.  In 2014 heeft Oeganda zijn wet op de plantenvariëteiten aangepast vóór de introductie van Hollandse pootaardappelen. Ook het EBA programma (Enabling the Business of Agriculture’) , dat graag ziet dat overheden zich soepel opstellen tegenover het bedrijfsleven, werdmede door Nederland gefinancierd.  Nederland stimuleert dat op het gebied van zaad, patent-wetten worden aangepast waardoor de traditionele gewoontes van zaden bewaren, ruilen en gebruiken onwettig kunnen worden verklaard, zodat boeren afhankelijk kunnen worden van (duur) gepatenteerd zaad.

p.s. over het EBA programma wordt met het ministerie gecorrespondeerd. Het minisgterie gaat niet echt op de bezwaren en en meldt bovendien dat het momenteel beëindigd wordt.