Nieuwsbrief juni 2013

 Berichten van een van de ABC-groepen beginnen met (logo). De overige berichten zijn geselecteerd op hun nieuwswaarde of geplaatst op verzoek van anderen.

Vrijhandel met de VS – zeer nadelige gevolgen voor de landbouw

(logo)         De EU en de VS zijn onderhandelingen begonnen over een vrijhandelsverdrag (TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership). ‘Top secret’: ‘zelfs de onderhandelingsinzet van de EU, waarover minister Ploumen en haar Europese collega’s volgende week knopen doorhakken, wordt niet officieel…     lees verder

Terugblik bij 20 jaar Nederlandse Akkerbouw Vakbond

 (logo)        Voorjaar 1990. De tractoren ronken weer op het land, na de trekker-acties. De balans van wekenlang protest wordt opgemaakt. Het directe resultaat in de vorm van ‘betere prijzen’ is mager. Dat is het zaaibed voor de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Er is met de acties toen wel wat bereikt, maar…  lees verder   …

Interview met J.D van der Ploeg in ‘De Voedselparadox’

            (overgenomen van www.pala.be, Vlaanderen: ) Wat we de afgelopen jaren in de wereld hebben kunnen zien zijn stijgende voedselprijzen, slinkende graanvoorraden, voedselrellen en boerenprotesten. Staan we aan de vooravond van een voedselcrisis? Ja, volgens mij staan we nu aan het begin van de derde,…     lees verder

Vakantiefonds ‘Perspectief’ biedt hulp aan agrarische gezinnen

            De Stichting Perspectief is in het leven geroepen ten behoeve van boeren en tuinders en hun gezinnen die door een structureel laag inkomen in een moeilijke situatie zijn geraakt, waardoor de gevolgen leiden tot armoede en sociale uitsluiting, gedwongen bedrijfsbeëindiging, verlies van werk en…       lees verder

Varkens ondervinden negatieve gevolgen van GMO-veevoer

            Marc van der Sterren, landbouwjournalist, publiceerde op 12 juni een samenvatting van berichten hierover op www.gentech.nl De negatieve gevolgen blijken uit onderzoek aan de Flinders Universiteit, Adelaide, Australië. Zeugen gevoerd met ggo-voer, hadden gemiddeld een 25% zwaardere baarmoeder… lees verder

Telegraaf: aanbod babymelk reguleren!

 (logo)    Onder andere dagblad de Telegraaf sprak er schande van dat de producenten niet onmiddelijk de productie van babymnelk konden opvoeren, en vond dat er maatregelen getroffen zouden moeten worden zodat de Nederlandse consument niet meer zou misgrijpen. Individuele supermarkteigenaren die via de…    lees verder

Een zucht van verlichting: nieuwe hoogleraar in Wageningen

            die tegenwicht biedt aan het meer gangbare Wageningse geluid. Pablo Tittonell (1971, Argentijn die ook in Wageningen heft gestudeerd) is benoemd tot hoogleraar Farming Systems Ecology en hield op 16 mei zijn inaugurele rede. ‘Intensivering van agrarische productie is weliswaar dringend gewenst om…    lees verder

===================================================================================

P.S.: De site ‘LOCAFORA.nl’ gaat later online dan gepland, nl september. Op deze site zullen allerlei voedsel-initiatieven in Nederland te zien zijn en er zijn ook webshop-faciliteiten. Aanmeldingen alvast welkom!

 AGENDA: