Nieuwe bewindsvrouw op landbouw – nog geen teken van een nieuwe bezem.

De staatssecretaris is zich waarschijnlijk nog aan het inwerken. Maar als we afgaan op uitlatingen van de landbouw-woordvoerder in de Tweede Kamer Sjoera Dikkers is er nog wat werk aan de PVDA-winkel….

Zie PVDA en VVD staan in de landbouw dicht bij elkaar: ‘intensiveren die boel’.

Enkele quotes:

“We zijn niet tegen een intensivering van de landbouw. Ik snap ook dat als je meer eisen stelt aan dierwelzijn en milieu, je niet ontkomt aan meer intensivering. Bij elke eis die wij hier in de Kamer neerleggen, zegt de Rabobank tegen de boer dat hij verder moet opschalen. Anders zijn de investeringen ook niet te betalen. In Horst aan de Maas zijn de nieuwe stallen voor kippen eigenlijk diervriendelijker dan de kleinschalige stalsystemen die we jaren gekend hebben. Zolang we maar de eisen aan milieu en dierwelzijn blijven stellen.”

……. Maar kippen hebben bijvoorbeeld een zekere angst voor de mens. Hoe groter de stal, hoe minder het contact met de mens en hoe gelukkiger de kip en hoe beter hij produceert. Daarom vind ik intensivering op heel veel fronten goed, ook in verband met dierwelzijn, daar waar er aan minder intensieve landbouw soms dieronvriendelijke aspecten kleven.”

Is er überhaupt nog wel ruimte voor verdere intensivering?
“Het aantal dieren is toegenomen, maar het aantal boeren loopt terug in die periode. En dat aantal boeren loopt nog steeds terug. Intensivering is nodig als je de productie op niveau wilt houden.’ (Er is intensiverong OMDAT het aantal boeren is afgenomen? red. )

Gelukkig is er ook nog enige kritiek op ‘de markt’: ‘We moeten veel meer naar een Europees systeem en daar zullen we de buitengrenzen grenzen enigszins voor moeten afschermen, om de agrarische sector binnen Europa te accommoderen. We kunnen niet zonder de boeren, en we kunnen de boeren niet overleveren aan de markt. Boeren zijn geen winkeliers.”

maar ook: ‘ …….dat wordt agrarische industrie. Die zal niet makkelijk meer in het landschap zijn in te passen, maar we zullen naar agrarische industriegebieden moeten. Bijvoorbeeld op de Maasvlakte.’

De afgelopen dertig jaar is de PvdA op zijn zachtst gezegd wat onzichtbaar geweest in zijn standpunt ten aanzien van de landbouw, beaamt Dikkers. “We hebben ons heel erg in de niche opgehouden. En nu nog.” In één zin vat ze het standpunt van haar partij samen: “Duurzame landbouw, met het gezicht naar de samenleving, en we kunnen niet ontkomen aan verdere intensivering.”

Dat ligt toch dicht bij de standpunten van uw collega van de VVD… “De VVD is wat ruimhartiger op het gebied van ondernemen. Wij willen de veiligheid van de burger bovenaan…..

Interview door Jan Peter van Doorn en leo Koomen.

Sjoera Dikkers Sjoerdtje Willemien (Sjoera) Dikkers (Deventer, 14 juli 1969) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij was werkzaam bij diverse non-gouvernementele organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en kinder- en vrouwenrechten. Van 2000 – 2005 was zij directeur van de Evert Vermeer Stichting. Ze is eigenaar van een managementbureau. Na het voltooien van de havo, studeerde Dikkers tropische marktkunde aan Hogeschool Larenstein (1990 – 1995) en de masteropleiding strategisch management aan de Universiteit Utrecht (2004 – 2006).

 Commentaar: In de huidige omstandigheden lijkt de bovenstaande visie de enig mogelijke. ‘Out of the box’ denken is lastig als je in een regerende coalitie zit. Maar er IS een ander perspectief, op een  meer boer- en milieuvriendelijkelandbouw (denk ook aan biodiversiteit, gezonde bodem etc.) Zie elders op deze site.