Nieuwe coalitie – van boerenorganisaties, Milieudefensie en FNV Agrarisch Groen tegen TTIP en CETA – presenteert zich

22 april 2016: Deze week presenteerde een coalitie van zeven boerenorganisaties, Platform Aarde Boer Consument, Milieudefensie en FNV sector ‘Agrarisch Groen’ hun gezamenlijke manifest ‘Houd De Boerderij TTIP-vrij’. Ook presenteerden zij hun visie in het achtergrond-document ‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’. Zij stuurden bovendien bijgaande brief naar de Tweede Kamer

 

Aanbieding aan Tweede Kamer op 26 april

Op dinsdag 26 april overhandigen Platform Aarde Boer Consument samen met haar leden Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, en verder met de Dutch Dairymen Board, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, LTO Varkenshouderij, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Milieudefensie en FNV sector Agrarisch Groen het manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij’, aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer (dit is een naschrift, begin juni): TTIP is besproken. De CU was het meest fel: zij willen geneesmiddelen en landbouw uit TTIP houden. Er volgde 2 dagen later een motie: ‘We moeten producten kunnen tegenhouden’. Die is aangenomen, maar in de praktijk zal het niet meevallen dat uit te voeren, dus de Tweede Kamer leden moeten daaraan gehouden worden.
 

Onderhandelingen stoppen

Genoemde organisaties willen dat de TTIP-onderhandelingen met de Verenigde Staten gestopt worden en dat het CETA-verdrag met Canada niet wordt geratificeerd door de EU en Nederland. Gaan de TTIP-onderhandelingen toch door, dan moeten landbouw, veehouderij en voedsel hier buiten blijven.

Sein op rood

Het sein voor de landbouw en veehouderij staat op rood: TTIP zal ertoe leiden dat de Europese markt wordt overspoeld met Amerikaanse landbouwproducten die tegen lagere standaarden zijn geproduceerd.
Dit gaat ten koste van de inkomens van boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn.
De Amerikaanse landbouw en veehouderij hebben geen wettelijke dierenwelzijnsstandaarden, en er gelden in de VS veel lagere milieu-, voedselveiligheids- en arbeidstandaarden. De productiekosten in de VS zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU.

Media-aandacht

Er verschenen onder andere artikelen over de lancering van de coalitie op de website van de NOS en van de Telegraaf.

 

Rol van Platform ABC in de coalitie en toekomst

De coalitie van boerenorganisaties kwam in 2015 tot stand op initiatief van Guus Geurts, bestuurslid van Platform ABC, naar aanleiding van een TTIP-debat in Wageningen. Hij is coördinator van de coalitie en is auteur van genoemde achtergronddocument. In oktober 2015 verstuurden de boerenorganisaties een gezamenlijke visie naar de Tweede Kamer. Vanwege de deelname van LTO Varkenshouderij en LTO Pluimveehouderij leidde dit tot veel aandacht in de agrarische media. Als reactie op een aanval door LTO voorzitter Maat werd dit opinieartikel in de Boerderij geplaatst.

Dit jaar sloten Milieudefensie en FNV sector Agrarisch Groen zich bij de coalitie aan. De komende tijd zullen hopelijk meer organisaties zich hierbij aansluiten, dan wel het manifest ondertekenen.

Petitie

Op internet is ook sinds 2015 een petitie gestart waarin wordt gepleit voor een referendum over TTIP. Inmiddels hebben meer dan 110.000 deze petitie ondertekend. De petitie is te vinden via: www.ttip-referendum.nl/