Nieuwe oproep om de WTO drastisch te hervormen

Van 30 november tot 3 december vindt de 12e ministers-vergadering van de WTO plaats in Genève, met als speciaal onderwerp de ‘vaccinatie-apartheid’. Maatschappelijke organisaties moeten die vergadering aangrijpen om een serke, visionaire boodschap te sturen over de noodzaak van een fundamentele transformatie van het huidige systeem. 

We hebben een multilateraal systeem nodig om de handel te regelen en kaders testellen aan het gedrag van bedrijven . Maar in de 25 jaar dat de WTO bestaat hebben de daar vastgestelde regels voor de handel geen ontwikkeling voortgebracht en geen duurzaamheid bevorderd. Jammer genoeg verdedigen de voorstanders van het neoliberale beleid de globalisering van bedrijven waar de WTO symbool voor staat, en ze proberen die juist te versterken. Maar de COVID-19 crisis heeft aangetoond dat de invloed van de WTO-regels die bedrijven beschermen ten koste van de menselijke gezondheid te groot is, en dat nog meer globalisering van bedrijven niet de oplossing is. 

In plaats daarvan moet er een nieuw systeem van multilaterale handel worden bedacht dat gedeelde welvaart, milieubehoud en het algemeen nut boven de commerciële belangen van bedrijven stelt. Ondertussen moeten regeringen de bestaande regels transformeren in de zin dat er meer flexibiliteit mogelijk wordt wat betreft het scheppen van banen, duurzaamheid, en andere publieke belangen; dit terwijl een fundamenteel nieuwe instelling wordt bedacht. Bovendien moeten regeringen stoppen met hun pogingen de reikwijdte van de bestaande schadelijke regels te vergroten en ze uit te breiden tot nieuwe gebieden zoals de digitale economie.

Bijgaand een Nederlandse samenvatting   van he stuk dat opgesteld is door ‘Our Wold Is Not For Sale’, én het oorspronkelijke engelstalige stuk, waarvoor ondertekeningen van organisaties worden gevraagd. Zegt het voort!