TTIP en ander nieuws, november 2014

 •  
  Een Europees Platform heeft na de afwijzing van European Citizens Initiative (ECI) besloten er een zelf-georganiseerd burgerintiatief van te maken. Hier kun je deze Europese petitie tegen het TTIP verdrag tekenen. Er zijn al 870.000 handtekeningen binnen (streefgetal 1 miljoen) waarvan 13.000 in Nederland. We hebben nog 4.000 handtekeningen nodig om ons Nederlandse ‘quotum’ te behalen, zegt het voort! Hieronder filmpjes … lees verder
   
  Veel boeren nemen meer melkkoeien nu het quotum eraf gaat. Maar gaat de veehouderij dan de varkens- en kippenhouderij achterna, met megastallen en dieren die niet meer buiten komen? Daar zijn velen bang voor. Wouter vd Weijden van CLM wond zich erover op: ‘De melkveehouderij levert een mooi landschap, ze laat de meeste koeien in de …lees verder
   
  Een belachelijk lage marktnotering die leidt tot grote verliezen. Nadat de graanmarkt ook al in verval raakte door een geringe overproductie op wereldschaal, is er in de vijf belangrijkste consumptie-aardappel producerende landen een oogstverwachting die boven de behoefte uitstijgt. Het beeld is dan eenvoudig: de verwerkende industrie teert op contract- en meeleveraardappelen, waardoor er nauwelijks een …lees verder
   
  7 november startte de campagne op ‘De Zonnehoeve’. Mu volgt het ‘Bodem-Breed Symposium’ op 18 en 19 november in Lunteren, zie www.bodembreed.nl . Op www.helphumus.nu kan een petitie ondertekend worden. De ondertekenaars van deze petitie constateren dat de productie van ons voedsel afhankelijk is geworden van een vorm van landbouw die…..lees verder
   
  Er zijn interessante ontwikkelingen op het gebied van antibioticum vermindereng. 3 Nederlandse melkveehouders en 4 dierenartsen hebben hun licht opgestoken bij Indiërs, die uierontsteking of diarrhee bij kalveren of ander ongemak niet zien als iets dat uitgeroeid moet worden maar als een teken van een disbalans in het lichaam die hersteld kan worden. De Nederlanders waren …lees verder
   
  Vanwege de huidige nadruk op  ‘modern’ onderwijs en ‘technologische’ vernieuwingen is veel traditionele kennis verloren gegaan, die juist in de huidige tijd met onbestendiger weer heel nuttig kan zijn. Dat bewijzen de 24 ‘yapuchiris’ (traditionele ‘voorbeeld’ boeren) in het district Challa, 3500-4600 m boven zeeniveau, waar een zeer arme bevolking last heeft van meer hagel en vorst, …lees verder
   
  Eens te meer werd aangetoond dat een relatief kleine afname van de vraag zeer grote gevolgen heeft voor de prijsvorming. Deze effecten waren het eerst waarneembaar bij verse producten zoals groente en fruit. De gevolgen voor de Nederlandse zuivel waren niet direct zichtbaar in de uitbetaalde melkprijs, maar wel in de zuivelnoteringen en de spotmarkt. …lees verder
   
  ‘Toegang tot land’- wáár kan ik boeren? –  is niet alleen een probleem in de ontwikkelingslanden: ‘land grabbing’ gebeurt ook hier in Europa. In Oost Duitsland bijvoorbeeld zijn vanuit de socialistische geschiedenis grote stukken land van de staat, maar het huidige neo-liberale beleid leidt binnen een decennium tot een totale uitverkoop aan de hoogste bieder. Bovendien is land sinds de …lees verder
   
  Vice Versa is hét blad voor mensen geïnteresseerd in/betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Vandaag online een prima artikel: Groeiende beweging wil echte veranderingen in landbouw- en voedselsysteem, als tegenwicht voor Ploumen’s pleidooi voor ‘climate smart agriculture’….lees verder
   
  10 en 11 oktober werd er vóór de Wereldbank en op vele andere plaatsen geprotesteerd tegen de  ‘Doing Buisness rankings’ en de ‘Benchmarking the Business of Agriculture’ die door de bank is opgesteld. Dat zijn lijstjes waarin de ontwikkelingslanden die het meest bedrijfs-vriendelijk zijn bovenaan staan: landen die geen lastige eisen stellen w.b. milieu en arbeidsomstandigheden …….lees verder

  AGENDA

  Bodem Breed symposium op 18 november 2014 08:45, Wageningen

  De Grote Tansitie (naar duurzaamheid) op 19 november 2014, Utrecht

  Talking TTIP, Boerengroep op 26 november 2014 20:00, Wageningen

  Meet Mr Humus, benefietlunch voor jaar vd Bodem op 28 november 2014 11:30, Almere

  Have a look in the mirror of nature, boerengroep op 29 november 2014 21:30, Wageningen

  Lezing over TTIP en TISA op 02 december 2014 20:00, Den Haag

  Samenleven ensamenwerken op het agrarisch bedrijf op 11 december 2014, Borculo

  CSA (voedselcollectieven) conferentie Gent op 13 december 2014 (meer info: mailto:info@aardeboerconsument.nl)

  Zadenweekend op 28 en 1 maartfebruari 2015, Driebergen