Nieuws van Platform ABC, maart 2014

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM, de vroegere NMA, de mededingisgsautoriteit) behartigt de belangen van de consument. Maar het is nu wel duidelijk  dat de positie van telers in de agri- en foodsector heel zwak is ten opzichte van machtige partijen zoals de wereldwijd opererende verwerkende industrie en de retail. Ook de telers zouden een  gelijkwaardige positie in de keten moten krijgen…lees verder
Net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug; nu op naar het eveneens relevante ’grotere’ werk: de Europese verkiezingen op 15 mei. Belangrijk dat de kandidaten die daarvoor aantreden zich bewust zijn van de urgentie van veranderingen die ingezet moeten worden.  De pushers van het huidige neoliberale model willen dat alles en iedereen met elkaar wedijvert, wat leidt …
Het laatste van de serie ‘Rode Hoed’ debatten dit jaar, op 9 mei in Wageningen, gaat over lokale kringlopen (zie ’ agenda’ op deze site). Een bijzondere gast is Joel Salatin. internationaal vermaarde Amerikaanse boer, bekend van polycultures . Op de volgende dagen, 10/11 mei geeft hij bovendien een tweedaagse masterclass op boerderij ‘De Zonnehoeve’.  Hieronder een deel van een column van Fransjan de Waard die een mastercalss in Engeland bijwoonde …lees verder
De gemeenschappelijke grond in een dorp, de  ’meente’ (‘common grounds’, of ‘the commons’ in Groot Brittannië), vormde vroeger een wezenlijk onderdeel van de lokale economie. De eigenaren waren grootgrondbezitters die de bewoners het recht gaven deze grond te gebruiken om vee te houden en gewassen te telen. In ruil onderhielden In ruil onderhielden de mensen die er gebruik van maakten sloten, heggen…lees verder
We kunnen voldaan terugkijken op een mooie conferentie ‘Naar eerlijke en duurzame landbouwsystemen’. Aan het aantal aanwezigen te meten voorzagen we in een behoefte. De motiverende sprekers, discussies in de vele workshops, in de gangen, in het café, in de rij voor het heerlijke en toch heel goedkope eten van Rampenplan…….Zie de VIDEO-IMPRESSIE (7 min) voor een indruk van het …lees verder
Sinds januari zijn al 200 boeren in konvooien naar noord-Poolse steden gereden om te protesteren tegen wetten die hun traditionele manier van leven bedreigen. Tijdens een recente blokkade werd een tafel gedekt met bijna alle Poolse populaire en beroemde gerechten: gerookte ham, zuurkool, rauwe melk, brood, groenten in het zuur, kaas – allemaal voedsel dat niet voldoet aan de huidige eisen ..lees verder

AGENDA

Ecosystemen en zaden, debat Rode Hoed, Amsterdam, 25 maart 2014 20:00

The Good Family Food , amsterdam, 27 maart 2014 20:00

permacultuur cursus, Boerengroep Wageningen, Wageningen, 29 maart 2014

Aanloopdag Omslag over de nieuwe ‘meente’ (‘Kleinschaoligheid als alternatief’) , Eindhoven, 05 april 2014 14:00

Vernieuwers in de Landbouw, debat, Den Bosch Den Bosch, 08 april 2014 20:00

Fair Green and Global Election Debate (for EU elections) Amsterdam, 23 april 2014 19:00

It’s the youth, my friend! debat Rode Hoed op 23 april 2014 20:00

Food Film Festival , Amsterdam, op 09 mei 2014

Vernieuwers – Joe Salatin. (Rode Hoed serie) Wageningen  09 mei 2014 20:00

OPROEP

Platform aarde Boer Consument drijft op vrijwilligers en kan nog hulp gebruiken, bijvoorbeeld van mensen die actief zijn in de sociale media. Voor minimaal 15 euro per jaar bent  u ook nog donateur; zie rechts op de homepage. Wij horen graag van u op  info@aardeboerconsument.nl