Nieuwsbrief april 2013

Berichten van een van de ABC-groepen beginnen met (logo). De overige berichten zijn geselecteerd op hun nieuwswaarde of geplaatst op verzoek van anderen.


17 april Dag van de Boerenstrijd op het ISS in Den Haag

(logo)         Op 17 april 1996 werden in Brazilië 19 boeren van de Bond van Landlozen (MST) bij een bezetting vermoord. De daders zijn nog steeds niet gestraft. Om deze dag van de boerenstrijd te gedenken organiseren studenten van het Institute for Social Studies in Den Haag organiseren woensdag 17 april een…       lees verder

17 april Dag van de Boerenstrijd: Oost-Europees boerenland in boerenhanden!

(logo)         Na Frankrijk, Spanje, Polen en Duitsland heeft Roemenië de meeste landbouwgrond. Meer dan 4 miljoen kleine boeren hebben gemiddeld 3 hectares grond. Volgens de huidige wet kunnen alleen Roemeense burgers of bedrijven die in Roemenië geregistreerd staan land kopen. Desondanks blijkt lees verder

De franse landbouwminister wil de melkaanvoer reguleren.

 (logo)           Minister Le Foll stelt voor om een aanvoersysteem in te voeren dat het quotasysteem na 2015 vervangt. Hij stelt tevens de invoering van een Europees monitoringinstituut voor. Zijn voorstel is dat er een drempelwaarde voor de melkprijs wordt vastgesteld en wanneer de prijs onder deze waarde komt…  lees verder

EU kan opening bieden voor meer marktmacht boeren

(logo)          De agrarische vakbonden willen een verruiming van de mededingingswetgeving in de EU.  Zoals bekend focust de Nederlandse mededingingsautoriteit eenzijdig op het consumentenvoordeel in plaats van toe te zien  op eerlijke handel in de hele keten. ‘Boeren moeten afspraken kunnen maken om tot een…lees verder

tot 1 mei voorinschrijving boek ‘Heel de wereld’

            In samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel verschijnt in mei 2013 het boek “Heel de Wereld … op weg naar agro-ecologische landbouw en genoeg goed voedsel voor iedereen”. Het boek is geschreven door Jelleke de Nooy van Tol, voormalig coördinator van het Netwerk Vitale landbouw en…lees verder

Small is Beautiful – in Kameroen en in het Kromme Rijn gebied

 (logo)     Column in Melkvee Magazine door Jacques vvan Nederpelt, ook de schrijver van onze brochure ‘Acht mythen over voedsel en landbouw’: Ooit, in Kameroen, werkte ik op een gigantisch rijstproject. Op een rivieroever werd land geëgaliseerd, werden kanalen gegraven, dijken en wegen aangelegd.…lees verder

schema agro-ecologie Cardoso

Dit is óók Brazilië: prachtige resultaten na 40 jaar agro-ecologie

            18 maart was er een avond in Wageningen ( in het kader van de Rode-Hoed debatten) waaraan Irene Cardoso, vice-president van de Braziliaanse Vereniging voor Agro-ecologie, meewerkte. Irene: ‘ Nederland is door de import van soja etc. deel van het Braziliaanse probleem. Kan het ook deel van de…lees verder

13 02 28 Oproep Goed Voedsel Beweging, pasen 2013-page-001

2013: meer uit eigen regio!

      (logo)      Wij hebben op deze website een nieuwe webpage aangemaakt met dezelfde titel, zie onder ‘Buurman Boer’:  2013: meer uit eigen regio!. Dit in verband met een oproep door mensen van verschillende organisaties om dit jaar lokale duurzame initiatieven beter zichtbaar te maken voor de consument. ‘Lokaal…lees verder

Landbouw in China: twee uitersten

            Enerzijds krijgt het Chinese vee bijna de helft van de antibiotica die wereldwijd aan vee worden toegediend. Het intensieve gebruik van antibiotica op Chinese varkensboerderijen vormt een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd. Dat stellen Amerikaanse en Chinese wetenschappers na…lees verder

Een succesje in EU Parlement: de eiwitteelt

            In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stemde het Europees Parlement half maart over een bijzonder amendement: de Commissie wordt dringend opgeroepen om een strategisch plan voor te leggen dat in meer plantaardige eiwitten voorziet. Het plan moet “Europa…

===========================================================================

STEM OOK! Vraag de regering van Nederland, Frankrijk en andere EU landen die bij de Patenten Conventie zijn aangesloten om de mazen in de wet te sluiten waardoor het nu mogelijk is dat  bedrijven zoals Monsanto d.m.v. patenten ‘eigenaar’ gaan worden van gewone groenten en de gangbare zaad-veredeling. Voor meer info en stemmen zie Monsanto tegen Moeder Aarde

AGENDA:

Biobased Economy in de ontwikkelingslanden (Rode Hoed serie) 15 apr 2013

Hoe verder met de veehouderij? (Rode Hoed serie) 24 apr 2013 20:00

Dag van de stadslandbouw op 25 april 2013 (Publieksdag 27 april)

demo ‘We zijn het megazat’ op 18 mei 2013 13:00

Conference Agroecology for Sustainable Food systems in Europe, op 26 juni 2013

Publieksdag Hof van Twello op 01 september 2013