Nieuwsbrief april 2014

Op 6 mei is er een verkiezingsdebat  met EU kandidaten in Wageningen. Het thema van dit debat is het Europese landbouw- en handelsbeleid (toegespitst op  landbouw en voedsel) , met speciale aandacht voor de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS, en voor de landbouwparagraaf van the Alternative Trade Mandate (ATM).  De Europese verkiezingen op 22 mei dreigen te gaan om …lees verder


 

De Europese verkiezingen op 22 mei dreigen te gaan om een keuze tussen vóór Europa of tégen Europa. Helaas is er nog te weinig debat over hoe dat Europa er eigenlijk uit moet zien. Wij willen het wél over de inhoud hebben en pleiten samen met een brede coalitie uit heel Europa voor een alternatief voor …lees verder

Over het Transatlantic Trade and Investment Partnership ( TTIP) wordt nu onderhandeld tussen de EU en de VS. De argumenten vóór ondertekening van TTIP zijn dat het het BBP en de werkgelegenheid in de EU zal doen toenemen. Deze argumenten worden onderuit gehaald in een ARD filmpje waarin de handels-commissaris De Gucht met zijn vond vol tanden zit …lees verder

Colombiaanse overheidsinstellingen hebben meer dan 4000 ton zaadgoed dat door lokale boeren was geproduceerd, zonder pardon vernietigd.  Aanleiding was het ratificeren van vrijhandelshandels-verdragen met de VS en Europa, waardoor wetten werden ingevoerd die het gebruik van inheemse en creoolse zaadrassen opeens illegaal maakten. Een waarschuwing…….. … lees verder

17 april is de internationale dag van de boerenstrijd. Dit jaar staat die in het teken van het zaad. Kort geleden, 11 april, heeft het Europees parlement het Commissie-voorstel voor de regulering van het vermarkten van zaden verworpen. Gelukkig maar. Deze slag is gewonnen. Maar de strijd is nog lang niet voorbij. Gaan ze door met het …lees verder

Uit onderzoek blijkt dat glyfosaat (Roundup) zich ophoopt in het lichaam van de moeder. Voor de eerste keer is moedermelk daarop onderzocht, op verzoek van’ Moms across America’ en ‘Sustainable Pulse’. In 3 van de 10 monsters was het nivo ‘hoog’. Veel hoger dan de EU per bestrijdingsmiddel voor drinkwater toestaat, maar nog onder het maximum … lees verder

De FAO/VN gaven een belangrijk politiek signaal door 2014 uit te roepen tot jaar van het familiebedrijf. Dat speelt een belangrijke rol in de voedselvoorzieningen bestrijding van honger en armoede. Moet de overheid dan het voortbestaan van het gezinsbedrijf actief bevorderen? Daarover werd gediscussieerd op het NMV symposium op 12 maart. Het gezinsbedrijf Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie … lees verder

Op 11 maart 2014 publiceerde de Europese Commissie de nadere invulling van het nieuwe GLB. Voor de NAV aanleiding een dringend beroep op de Nederlandse regering te doen bij de nationale invulling het ‘gelijke speelveld’ in de EU te respecteren en geen voorwaarden te stellen die verder gaan dan de voorwaarden in de ons omringende …lees verder

Doe mee!

Wil je een keertje mee-overleggen met Platform ABC?  Hand- en spandiensten verrichten, bijv. facebooken? mail aan info@aardeboerconsument.

Agenda: